El Departament d’Obres Públiques està adscrit a la Regidoria de Serveis, Medi Ambient i Obra Pública, amb el Sr. Antonio Laguna Martínez com a regidor.

Aquest departament és l’encarregat de redactar i dirigir projectes d’obres públiques:

 • Projectes d’edificis, equipaments municipals, vials, places i espais públics.
 • Seguiment de la contractació i adjudicació d’obres: bases i puntuació de les ofertes.
 • Direcció de les obres, liquidació i seguiment de les garanties.
 • Llibre de l’edifici, gestionar el manteniment dels edificis municipals segons el que estableix l'article 7 de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'ordenació de l'edificació i el Decret 206/1992, d'1 de setembre, pel qual es regula el Llibre de l'Edifici.
 • Projectes d'estalvi energètic.
 • PAES (Plans d'Acció per l'Energia Sostenible).
 • Projectes d'Smart City.

Ens ocupem també de fer el seguiment de les infraestructures supramunicipals com: 

 • Ferrocarrils.
 • Autopistes i autovies.
 • Port i passeig marítim.
 • Rieres i barrancs, control hidràulic.
 • Gasoductes i aqüeductes.
 • Línies aèries i subestacions elèctriques.
 • Infraestructures de telecomunicacions i antenes.