La circulació, permanència i bany de gossos està autoritzada a la platja de la desembocadura de la riera, en el tram delimitat pel pont de la riera entre el Passeig la Salle i el Passeig de les Palmeres, d'acord amb la zona grafiada en el plànol que s'adjunta, durant tot l'any.