A l'Oficina Local d'Habitatge també podem tramitar:

Ajuts d'especial urgència per a l'habitatge

 

Destinats per a persones físiques residents a Catalunya, amb uns ingressos de la unitat de convivència que no superin els límits establerts a les bases de la convocatòria i que es trobin en risc d’exclusió social residencial per algún dels següents motius:

 • Deutes d’impagament de:
  • Rendes de lloguer (import màxim de la renda mensual establert en 500,00 €). Més informació.
  • Quotes hipotecàries (import màxim de la quota mensual establert en 600,00 €) Més informació.
 • Pèrdua d’habitatge com a conseqüència de (import màxim de la renda mensual del nou habitatge no podrà superar els 500,00 €): Més informació.
  • Un procés de desnonament
  • Un procés d’execució hipotecària
  • L'expiració del termini legal o contractual
  • Dones que es troben en situació de violència masclista acreditada pels mitjans de prova previstos a l'article 33 de la Llei 5/2008
  • Casos de la Mesa de valoració de situacions d’emergències i econòmiques i socials de Catalunya amb resolució favorable i en tràmit de reallotjament.

   

  Convocatòria Oberta