SAI DASiG Cambrils

 

 Que ès el SAI?

El Servei d’Atenció Integral (SAI) a la diversitat afectiva, sexual i de gènere LGBTI+ de l’Ajuntament de Cambrils ofereix atenció de qualitat i de proximitat a persones que pateixen, han patit o estan en risc de patir discriminació o violència per identitat, expressió de gènere o orientació sexual.

També és un servei de sensibilització i informació per a persones i entitats, per tal de mostrar la diversitat d’orientació sexual i d’identitat de gènere i prevenir LGBTIfòbia.

Necessites acompanyament social o emocional?

Si ets una persona o família del col·lectiu LGBTI+ o propera a aquesta, l’equip professional del SAI t’atendrà de manera confidencial i et posarà en contacte amb serveis i entitats especialitzades.

L’atenció pot ser:

 • Individual
 • Amb la família
 • Amb amistats
 • A professionals
 • En grup de joves o de famílies

Quins serveis oferim?

 • Informació, orientació i assessorament sobre els drets de les persones LGBTI+.
 • Suport social (tramitació de la targeta sanitària amb el nom sentit i d’altres).
 • Derivacions sanitàries relacionades amb processos de transició i altres aspectes sobre salut sexual.
 • Suport psicològic a persones del col·lectiu LGBTI+.
 • Assessorament jurídic sobre qüestions legals que es plantegin en situacions de vulnerabilitat dels drets LGBTI+.
 • Informació sobre documentació i bibliografia LGBTI+.
 • Incidència i prevenció en casos d’assetjament escolar LGBTI+Fòbic.
 • Informació i sensibilització sobre els drets i perspectiva LGTBI+ a altres professionals.
 • Suport al moviment LGBTI+ del municipi.
 • Activitats de sensibilització social en relació a la commemoració del dies internacionals del col·lectiu i prevenció de la LGBTI+Fòbia.

Tramitació de les targetes t-bus i els carnets de la biblioteca amb el nom sentit

L’empresa municipal APARCAM i l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) de l’Ajuntament de Cambrils, amb el suport del Servei Municipal d'Atenció Integral a la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere (SAI DASiG) municipal, han adaptat la tramitació de la t-bus per a què les persones intersexuals i trans que hagin fet el canvi de nom a la seva targeta sanitària puguin tramitar les targetes del bus urbà amb el seu nom sentit. El carnet de la Biblioteca Josep Salceda i Castells també es pot tramitar amb el nom sentit des del febrer d’aquest any, arrel d’un acord entre el Departament de Treball, Benestar i Famílies i el Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya.

L’adequació dels documents personals amb el nom sentit de les persones trans i intersexuals, tant menors com majors d’edat a les administracions públiques, està regulada per la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

Per tal de poder obtenir la t-bus i el carnet de la biblioteca amb el nom sentit, cal prèviament haver canviat el nom a la targeta sanitària. Les gestions necessàries per a tramitar el canvi de nom a la targeta sanitària es fan des del SAI municipal i el Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya és qui expedeix una targeta sanitària nova, juntament amb un certificat acreditatiu de la identitat personal. Ambdós documents permeten acreditar-se oficialment amb el nom sentit i tramitar la resta de carnets i targetes amb aquest nom.

Per a tramitar el carnet de la Biblioteca Josep Salceda i Castells, cal anar-hi presencialment i sol·licitar un nou carnet amb el nom sentit.

Per a tramitar la t-bus, es pot fer presencialment a l'OAC (Oficina d’Atenció al Ciutadà) a l’Ajuntament de Cambrils cal demanar cita prèvia al 977 79 45 79 o bé des d'aquest enllaç https://citaprevia.gestorn.com/cambrils/ o bé mitjançant la web d'APARCAM https://www.cambrils.cat/aparcam/fitxers/tp/alta-renovacio-t-bus-2020.

Per a més informació, posa't en contacte amb nosaltres.

 


La Llei 11/2014, del 10 d’octubre per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, té com a objectiu establir i regular els mitjans i les mesures per fer efectiu el dret a la igualtat i a la no-discriminació per raó d’orientació sexual, d’identitat de gènere o d’expressió de gènere, en els àmbits tant públics com privats, sobre els quals l’Administració de la Generalitat i els Ens Locals tenen competències.

Així mateix, i en compliment del que també regula l'esmentada Llei, la Generalitat i els ens locals han de garantir el seu compliment i promoure les condicions per a fer-la plenament efectiva en els àmbits competencials respectius.

Una de les mesures que regula aquesta norma, és l’oferiment a la ciutadania d’un Servei Atenció Integral per atendre a les persones LGBTI+ que pateixin, hagin patit o estiguin en risc de patir discriminació o violència per LGBTIfòbia, amb la finalitat de donar respostes adequades, àgils, properes i coordinades d’acord amb les necessitats d’aquestes persones.

Aquest servei ha d’ajudar a dur a terme polítiques públiques per prevenir, sensibilitzar i fer efectiu el dret de les persones LGBTI+ i en aquest marc, en data 21 de novembre de 2018, la Direcció General d’Igualtat, del Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies i l’Ajuntament de Cambrils van signar l’acord per al desplegament del Servei d’Atenció Integral local per a les persones LGBTI+.

 

Objectius:

 • Oferir un servei d’atenció municipal o territorial de proximitat per a les persones LGBTI+ i aquelles que s’adrecin per qüestions de diversitat sexual, orientació sexual i identitat o expressió de gènere.
 • Donar una atenció integral i de qualitat a les persones LGBTI+ fent un acompanyament eficient pel coneixement dels recursos específics del territori i llurs necessitats.
 • Facilitar la coordinació institucional de les accions locals i territorials, per agilitzar i millorar l’acció política i les respostes a la ciutadania a partir d’una xarxa de professionals i serveis que facilitin l’optimització dels recursos.
 • Sensibilitzar a la població del municipi de l’existència de persones LGBTI+, mitjançant la difusió de la posada en marxa del servei.
 • Donar a conèixer aquest servei a les  persones LGBTI+ i a les persones que ho necessitin.
 • Donar suport específic per presentar incidències i denúncies per discriminació per raó d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere i per realitzar determinats tràmits.
 • Oferir informació i recursos LGBTI+ als diferents serveis i equipaments de la població o el territori.
 • Tramitació de la targeta sanitària amb el nom sentit i el certificat corresponent per a les persones trans, majors i menors d'edat.

 

 

SAI DASiG Cambrils

Pl. Ajuntament, 4 (2ª planta)

Horaris d’atenció: dill-div 9h a 14h (amb cita prèvia)

Telèfons: 977 79 45 79 (ext. 2118/4311) 674 263 318

sai@cambrils.cat

 

Fes clic aquí per accedir a la Petita Guia Familiar. Recursos: materials de consulta, entitats i enllaços d'interès.