Associació sense ànim de lucre, nascuda l'any 1998

L'Associació Amics de la Sardana de Cambrils és una entitat que té com a principal finalitat el foment de la tradició catalana sardanista i que té un valor identitari que forma part del patrimoni cultural,  popular i festiu del municipi.

Es van formar com a entitat cultural sense ànim de lucre el dia 12 d'agost de 1998.

Formen part de la Federació Sardanista de Catalunya i també de la Unió d'Associacions organitzadores d'Aplecs Sardanistes de les Comarques Meridionals.

Les seves ballades es fan al Parc del Pescador ubicat al costat del Port de Cambrils i a d'altres indrets.

Per a més informació: http://sardanescambrils.jimdo.com/agenda/