En cas que la persona interessada no pugui presentar la documentació en persona, pot autoritzar a una altra persona a que realitzi el tràmit mitjançant la presentació d'aquest document.

Juntament amb el document d'autorització cal presentar:

  • original o fotocòpia (pels dos costats) del DNI/NIE/Passaport de la persona interessada.
  • original i fotocòpia del DNI/NIE/Passaport de la persona autoritzada.