L'oferta educativa dels centres de formació d'adults té com a finalitat respondre a les necessitats i demandes formatives de l'entorn.

La formació del en el nostre Centre és de modalitat presencial, ben diversa i autoritzada pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

En el Centre s'imparteixen 7 formacions diferents, algunes de les quals en 2, 3 o 4 nivells diferents (per exemple, el Cicle de formació instrumental, el Graduat en educació secundària, l'ensenyament de llengües castellana i anglesa i la formació de COMPETIC).

Aquestes 7 formacions estan estructurades en tres gran blocs:

A. Educació per a la cohesió i la participació social

  • Ensenyaments inicials de llengua castellana (nivells 1, 2 i 3)
  • Cicle de Formació Instrumental


B. Educació per adquirir competències transprofessionals

  • Ensenyaments inicials de llengua anglesa (nivells 1, 2, 3 i B1)
  • Ensenyaments d'informàtica (COMPETIC 1 i 2)


  C. Educació general i accés al sistema educatiu.

   • Graduat en Educació Secundària per a persones adultes
   • Preparació per a les proves d'accés a Cicles Formatius de Grau Superior
   • Preparació per a les proves d'accés a la Universitat per a majors de 25/45 anys