Obert el termini per a la presentació de sol·licituds per a l'autorització d'ús privatiu dels espais de treball del centre d'allotjament d'empreses de la Torre del Llimó.

 

ESPAIS DE TREBALL D'ÚS PRIVAT DISPONIBLES:

Al Centre d'allotjament d'empreses de la Torre del Llimó hi ha despatxos en règim d'ús individual i en règim d'ús compartit (doble / triple). En el cas dels mòduls compartits s'hi podran ubicar 2/3 empreses per compartir el mateix espai, sempre i quan les característiques de l'empresa i la seva metodologia de treball ho facin compatible i així es sol·liciti per part de les empreses.

Despatx 3 d'ús compartit. Ocupació màxima autoritzada al despatx: 2 persones.

 • Autorització en règim d'ús individual: 1 empresa (màxim 2 persones) Tarifa: 175 €/mes.
 • Autorització en règim d'ús compartit doble: 2 empreses unipersonals (màxim 2 persones). Tarifa: 95€/mes per empresa.

Despatx 4 d'ús individual. Ocupació màxima autoritzada al despatx: 1 persona.

 • Autorització en règim d'ús individual: 1 empresa (màxim 1 persona) Tarifa: 130 €/mes.

 

Despatx 5 d'ús compartit triple. Ocupació màxima autoritzada al despatx: 3 persones.

 • Autorització en règim d'ús individual: 1 empresa (màxim 3 persones) Tarifa: 300 €/mes.
 • Autorització en règim d'ús compartit doble: 2 empreses unipersonals (màxim 2 persones). Tarifa: 150 €/mes per empresa.
 • Autorització en règim d'ús compartit doble: 1 empresa (màxim 2 persones) i una empresa unipersonal. Tarifa: 105€/mes per cada treballador.
 • Autorització en règim d'ús compartit triple: 3 empreses unipersonals. Tarifa: 105,00 €/ mes per empresa.

 

Despatx 6 d'ús compartit. Ocupació màxima autoritzada al despatx: 2 persones. (Disponible a partir del 7/10/2023)

 • Autorització en règim d'ús individual: 1 empresa (màxim 2 persones) Tarifa: 175 €/mes.
 • Autorització en règim d'ús compartit doble: 2 empreses unipersonals (màxim 2 persones). Tarifa: 95€/mes per empresa.

Despatx 8 d'ús compartit. Ocupació màxima autoritzada al despatx: 2 persones.

 • Autorització en règim d'ús individual: 1 empresa (màxim 2 persones) Tarifa: 180 €/mes.
 • Autorització en règim d'ús compartit doble: 2 empreses unipersonals (màxim 2 persones) Tarifa: 97,00 €/mes per empresa.

 

Despatx 9 d'ús compartit. Ocupació màxima autoritzada al despatx: 3 persones.

 • Autorització en règim d'ús individual: 1 empresa (màxim 3 persones) Tarifa: 450 €/mes.
 • Autorització en règim d'ús compartit doble: 2 empreses unipersonals (màxim 2 persones) Tarifa: 225 €/mes per empresa.
 • Autorització en règim d'ús compartit doble: 1 empresa (màxim 2 persones) i una empresa unipersonal. Tarifa: 151€/mes per cada treballador.
 • Autorització en règim d'ús compartit triple: 3 empreses unipersonals. Tarifa: 151,00 €/ mes per empresa.

 

ESPAIS DE COWORKING UNIPERSONALS DISPONIBLES:

Mòdul de coworking 1, 2, 3.

Tarifa: 175 €/trimestrals per espai de coworking.

 

Termini de presentació sol·licituds: 24/07/2023 23:59h.

Consulta tota la informació i documentació clica aquí

Contacta a peconomica@cambrils.cat o al 977 794 679.