L'àrea de Polítiques d'Igualtat te la missió d'impulsar les polítiques d'igualtat de gènere i polítiques LGBTI+ de forma integral a la ciutat de Cambrils. Compta amb dos serveis d'atenció al públic:

  • Servei d'Informació i Atenció a les Dones: adreçat a totes les dones majors d'edat de Cambrils. Atenció psicològica i jurídica.
  • Servei d'Atenció Integral LGBTI+: atenció a les persones LGBTIQA+ i el seu entorn. Atenció social, psicològica i jurídica.

Des d'aquesta àrea es conta amb varis projectes que tenen incidència en l'àmbit educatiu:

  • Vivim igual 

Vivim igual és un projecte transversal realitzat entre el departament de Polítiques d’Igualtat i la Biblioteca Josep Salceda i Castells per a contribuir i facilitar la tasca coeducativa que es duu a terme des dels centres educatius de Cambrils, facilitar eines i materials a les famílies amb infants de la ciutat, i promocionar bibliografia LGBTI+ i feminista a les lectores i lectors de la biblioteca municipal. https://www.cambrils.cat/ca/serveis/igualtat/ambits-tematics/projecte-vivim-igual

Projecte vivim igual.png

Projecte Vivim Igual

/

www.cambrils.cat

 

  • Sol·licitud de les maletes al següent enllaç:

https://www.cambrils.cat/ca/serveis/biblioteca/la-biblioteca/oferta-formativa/maletes-viatgeres 

  • Calendari igualtat gènere:

Des de l'any 2018, s'elabora un calendari per a visibilitzar diferents aspectes referents a la igualtat de gènere. Aquest calendari es reparteix a tots els centres educatius d'educació infantil i primària a principis d'any.

https://www.cambrils.cat/ca/serveis/igualtat/ambits-tematics/campanyes/calendari-igualtat 

  • Petita guia familiar:

Guia amb recursos per a les persones LGBTI+ de Cambrils i voltants, inclou recomanacions bibliogràfiques i enllaços a entitats i recursos. Es tracta d'un recurs en línia que es va actualitzant periòdicament.

https://www.canva.com/design/DAFHxtuCUJ4/9m36z7y2dN8q2pD-tLA60A/view?utm_content=DAFHxtuCUJ4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu#2