SOEP - Servei d'orientació educatiu i professional

SERVEI D’ORIENTACIÓ EDUCATIU I PROFESSIONAL - SOEP

Des del SOEP s’ofereix als centres educatius de Cambrils la possibilitat de realitzar xerrades orientatives quant a itineraris educatius a l'alumnat de 4t ESO, per tal de donar a conèixer les diferents opcions un cop finalitzin l’edat d’escolarització obligatòria.

Les xerrades d’Orientació Educativa i Professional estan dividides en diferents blocs que es relacionen a continuació.

1.- Explicació dels itineraris educatius després de l’ESO + Món laboral

2.- Explicació dels itineraris educatius després de l’ESO

3.- Explicació del Món laboral

Durada de les xerrades: 1h

Aquestes xerrades es poden fer extensives a les Associacions de Mares i Pares dels diferents centres educatius del municipi.

Persona de contacte: Elisa Gabarró

Tel: 977 307 401

egabarro@cambrils.cat