Descobreix Cambrils és un espai d’informació i de gestió que permet conèixer tots aquells programesactivitats educatives que els diferents departaments de l’Ajuntament ofereixen a l'alumnat de Cambrils.

Aquest programa va néixer amb dos objectius; per una banda, posar en valor el que es fa des de l’Ajuntament als centres de Cambrils, tant els programes nous i consolidats com els equipaments municipals que o s’usen o es poden fer servir per activitats educatives.

Per l’altra, igualment important, es va voler crear una plataforma que englobés i aglutinés tots aquests programes i activitats dels diferents departaments municipals de manera que els centres educatius i tota la comunitat educativa en general puguin accedir a aquesta informació d’una manera àgil i clara, i poder participar-hi.

Aquesta proposta de programa es va iniciar el curs 2012-13, fruit de la col·laboració de gran part dels departaments municipals. Al seus inicis, el Museu d’Història de Cambrils i l’Arxiu Municipal van tenir un paper molt actiu, que es va reforçar el curs següent amb la participació igualment activa de la Biblioteca Municipal, que va incorporar al programa aquelles activitats que fins ara oferia directament als centres.

A hores d’ara l’oferta té un abast transversal, amb la participació el curs passat de les àrees de Salut, Participació Ciutadana, Patronat de Turisme, entre d'altres.

Els centres educatius poden accedir a tota aquesta informació de manera directa, i poden participar amb les característiques específiques que cada oferta tingui. Molta informació està en aquesta pàgina i d’altra la trobareu a les seccions de cada àrea municipal, a les que podeu accedir des de la pàgina inicial de Descobreix Cambrils, fent així d’aquest enllaç una finestra d’accés a la informació.

Contingut relacionat