Té com objectiu aconseguir l’èxit educatiu de tot l’alumnat i contribuir a la cohesió social.

"Quan totes les parts implicades en un procés de canvi participen en la seva planificació, exisisteix una oportunitat real d'èxit". K. Lewin

PLA EDUCATIU D'ENTORN (PEE)

El Pla Educatiu d'Entorn és una proposta impulsada des del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya en col·laboració amb el Departament d’Educació i PAO de l’Ajuntament de Cambrils per fomentar totes les propostes i promocionar aquelles que donin resposta a les necessitats educatives dels membres de la nostra comunitat, especialment els infants i joves, i tenint en compte als sectors socials més vulnerables.

Aquesta cooperació educativa busca aconseguir l'èxit educatiu de tot l'alumnat i contribuir a la cohesió social mitjançant l'equitat, l'ús de la llengua catalana, l'educació intercultural, i el foment de la convivència.

PEE Cambrils- Av. Horta de Santa Maria, 14 4a planta- Tel. 977 307 401- Mail:pee@cambrils.org

Els Plans d'Educació d'Entorn són instruments per donar una resposta integrada i comunitària a les necessitats educatives, coordinant i dinamitzant l'acció educativa en els diferents àmbits de la vida dels infants i joves.

 • Contribuir a la millora de les condicions d'escolarització i a l'èxit acadèmic.
 • Potenciar l’educació en valors, el compromís cívic de l'alumnat en un marc de conviència.
 • Potenciar la implicació de les famílies en l’educació dels fills i la participació en la vida escolar.
 • Promoure l'educació intercultural i l'ús social de la llengua catalana com element de cohesió social.
 • Potenciar els estils de vida saludable i fomentar la pràctica regular de l'activitat fiscioesportiva.

     L'objectiu metodològic: Potenciar el treball  i l'aprenentatge en xarxa.

     Plans d'actuació del Pla Educatiu d'Entorn

     PLANS D'ACTUACIÓ DEL PLA EDUCATIU D'ENTORN - ACTIVITATS

     Curs 2023-2024

     Curs 2021-2022

     Curs 2020-2021

     Curs 2019-2020

     Curs 2018-2019

     El Pla Educatiu de Cambrils va iniciar-se el curs 2017-2018, aqui podem observar les últimes memòries.

     Dins del Marc del PEE s'ha cretat aquest servei amb la finalitat d'orientar i acompanyar a l'alumnat, especialment aquell més vulnerable i les seves famílies, en el procés de construcció de trajectòries personals d'èxit educatiu, professional i personal i evitar l'absentisme i l'abandonament escolar prematur.

      

     LOGOTIP DEL PLA EDUCATIU D'ENTORN DE CAMBRILS

     El curs 2017-2018 es va organitzar un concurs per trobar un logotip i un lema destinat a ser la imatge corporativa del Pla Educatiu d’Entorn de Cambrils a aspectes claus com: l’aprenentatge formal, no formal i informal. La proposta havia d’adaptar-se a qualsevol suport de difusió (paper, cartes, targetes, web, correu electrònic, cartell).

     Va participar tot l'alumnat de 6è de primària de totes les escoles de Cambrils. Les escoles van fer una preselecció de sis propostes que van enviar al Pla Educatiu d’Entorn. Entre els seleccionats hi ha obres molt originals, els nens i les nenes van fer una bona feina de recerca d’una imatge representativa del Pla Educatiu d’Entorn. La guanyadora va rebre una capsa de dibuix i de pintura.

     LOGO PEECAM

     Recull de pàgines de recursos en línia

     Museu d'Història Biblioteca Municipal Arxiu Municipal Joventut Escola de Música Esport

     Recursos del Departament d'Educació Recursos digitals
     Edu365.cat // Edu365.cat/SantJordi Totes les etapes
     edu3.cat Totes les etapes
     alexandria A partir d'ESO
     Racó de contes Infantil i primària
     Diccionaris en línia Recull de diccionaris

     Agenda Cultural

     Cultura digital Tendència i cultura digital a Catalunya
     Universitat Pompeu Fabra

     Diccionaris especialitzats per llengües

     Cursos IOC - Batxillerat

     Continguts oberts

     IOC - Recursos

     Recursos materials

      

     25 recursos educatius ‘on line’ per descobrir durant el confinament Per a totes les etapes
     Cursos i recursos gratuïts per acompanyar el confinament Per a totes les etapes
     Cristic Infantil i primària
     Gloriafort (manualitats) Infantil i primària
     Un mà de contes Infantil i primària
     Recursos Digitals per ensenyar, aprendre i treballar Infantil i primària
     Contes.cat Contes, cançons, endevinalles,...

     EINES PER EXPLICAR EL CONFINAMENT

     El conte del Coronavirus Infantil i primària
     Xarxanet Infantil i primària

     TEATRE, CIRCS, I ALTRES

     Webs on es poden trobar espectacles online gratuïts

     Espectacles de circ
     Propostes teatrals en línia
     Dipòsit digital d'audiovisuals
     Teatre al sofà //  Genius- Biblioteca infantil // Genius- Sant Jordi
     La Cultura d'acompanya. Barcelona des de casa.

     Descobreix Cambrils és un espai d’informació i de gestió que permet conèixer tots aquells programesactivitats educatives que els diferents departaments de l’Ajuntament ofereixen a l'alumnat de Cambrils.

     Aquest programa va néixer amb dos objectius; per una banda, posar en valor el que es fa des de l’Ajuntament als centres de Cambrils, tant els programes nous i consolidats com els equipaments municipals que o s’usen o es poden fer servir per activitats educatives.

     Per l’altra, igualment important, es va voler crear una plataforma que englobés i aglutinés tots aquests programes i activitats dels diferents departaments municipals de manera que els centres educatius i tota la comunitat educativa en general puguin accedir a aquesta informació d’una manera àgil i clara, i poder participar-hi.

     Aquesta proposta de programa es va iniciar el curs 2012-13, fruit de la col·laboració de gran part dels departaments municipals. Al seus inicis, el Museu d’Història de Cambrils i l’Arxiu Municipal van tenir un paper molt actiu, que es va reforçar el curs següent amb la participació igualment activa de la Biblioteca Municipal, que va incorporar al programa aquelles activitats que fins ara oferia directament als centres.

     A hores d’ara l’oferta té un abast transversal, amb la participació el curs passat de les àrees de Salut, Participació Ciutadana, Patronat de Turisme, entre d'altres.

     Els centres educatius poden accedir a tota aquesta informació de manera directa, i poden participar amb les característiques específiques que cada oferta tingui. Molta informació està en aquesta pàgina i d’altra la trobareu a les seccions de cada àrea municipal, a les que podeu accedir des de la pàgina inicial de Descobreix Cambrils, fent així d’aquest enllaç una finestra d’accés a la informació.

     Contingut relacionat

     Visita l'Ajuntament i parla amb l'Alcalde

     CONEIX EL TEU AJUNTAMENT

     El Gabinet d’Alcaldia ofereix a les escoles de Cambrils la possibilitat de visitar l’Ajuntament de Cambrils i parlar amb Alcaldia.

     Els i les alumnes dels centres educatius seran rebuts pels agents escolars que els explicaran les funcions de cada departament municipal. Posteriorment, l’Alcaldessa els rebrà a la Sala de Plens de l’Ajuntament (aforament limitat a 80 persones) i els escolars podran preguntar sobre les curiositats que tinguin.

     Per sol·licitar aquesta visita s’ha de fer una petició a la Seu Electrònica de l’ajuntament on consti l’escola o llar d'infants que vol fer la visita, el curs i nombre de nens que la faran i la persona de contacte (nom, telèfon i mail). Encara que la visita pugui ser breu, ja sigui sala d'exposicions o només veure els gegants, s'ha de fer la petició.

     Des del Gabinet d’Alcaldia es concerta la visita tenint en compte l’agenda de l’alcalde i dels agents escolars, es confirma dia i hora al centre i se’ls proposa que els nens preparin els suggeriments i les propostes que li vulguin fer a l’alcaldessa el dia que ella els rebrà a la Sala de Plens o per via telemàtica.

      

     Alcaldia
     Telèfon 977 794 563

     Mail

     alc@cambrils.org

     SOEP - Servei d'orientació educatiu i professional

     SERVEI D’ORIENTACIÓ EDUCATIU I PROFESSIONAL - SOEP

     Des del SOEP s’ofereix als centres educatius de Cambrils la possibilitat de realitzar xerrades orientatives quant a itineraris educatius a l'alumnat de 4t ESO, per tal de donar a conèixer les diferents opcions un cop finalitzin l’edat d’escolarització obligatòria.

     Les xerrades d’Orientació Educativa i Professional estan dividides en diferents blocs que es relacionen a continuació.

     1.- Explicació dels itineraris educatius després de l’ESO + Món laboral

     2.- Explicació dels itineraris educatius després de l’ESO

     3.- Explicació del Món laboral

     Durada de les xerrades: 1h

     Aquestes xerrades es poden fer extensives a les Associacions de Mares i Pares dels diferents centres educatius del municipi.

     Persona de contacte: Elisa Gabarró

     Tel: 977 307 401

     egabarro@cambrils.cat

     Programa en matèria de Salut i Igualtat als centres educatius (PAMSI 23-24)

     El Programa d'activitats en matèria de Salut i Igualtat (PAMSI), integrat per professionals municipals, té els seus inicis durant l'any 2000-01, amb la finalitat de treballar conjuntament professionals de la salut i docents per tal de convertir l'escola en un espai on treballar les habilitats socials dels infants i adolescents i, d'aquesta manera, promoure la salut i prevenir futures conductes o actituds de risc en relació a la seva salut així com fomentar la igualtat d’oportunitats entre els nens/es i els nois/es. És important continuar oferint el Programa d’activitats en matèria de salut i igualtat pel curs lectiu 2023-2024, adaptant-nos a la situació i a l’evolució de la pandèmia, amb la màxima seguretat per totes bandes i complentant la formació que es dona en aquestes matèries des dels centres educatius.

     Podeu accedir a tota la informació en aquest enllaç.

     Activitats organitzades pel departament de Joventut

     ACTIVITATS

     Programació d'activitats lúdiques i formatives subvencionades

     Ja tenim aquí l'Estenedor de Tardor & Hivern🤪

     👉 Amb activitats per a joves de 12 a 17 anys.
     👨‍👧‍👧També activitats per a famílies
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     https://www.joventutcambrils.cat/ca/blog/estenedor/

      

     RECURSOS

     • Espais d'estudi: Disposem d'aules de treball en grup i en silenci (Colzes Pelats) amb pissarres i material necessari.
     • Buc d'assaig: Equipats i sense equipar a disposició dels i les joves.
     • Espais polivalents: A disposició de joves i instituts: sala miralls, sala concerts, etc.
     • Suport a iniciatives juvenils i subvencions per a projectes de joves de Cambrils: Oferim informació i orientació a entitats juvenils i recursos espaials, materials i econòmics (subvencions).
     • Societat de Recerca: Visitem les aules de 2n de BAT per a que, els i les alumnes que vulguin optar, presentin el seu TDR davant la societat per generar debat.

      

     Per més informació o per qualsevol consulta o sol·licitud, us podeu dirigir directament al departament de Joventut:

     Joventut Cambrils

     Telèfon

     977 79 42 17

     Mail

     joventut@cambrils.org

     web

     www.joventutcambrils.cat

     Catàleg

     Catàleg activitats

     Descobreix Cambrils amb el Museu

     PROGRAMES I ACTIVITATS ORGANITZATS PEL MUSEU D’HISTÒRIA DE CAMBRILS

     Tota la informació de les activitats del Museu d'Història de Cambrils la podeu trobar al programa del Museu: Descobreix Cambrils amb el Museu

     En el cas d'estar interessats en les activitats del Museu i la Biblioteca, el procediment a seguir és el següent:

     1. Empleneu el formulari. Caldrà emplenar una sol·licitud per cadascuna de les activitats que vulgueu realitzar i no hi ha límit d'activitats.
     2. A continuació rebreu un correu de confirmació de rebuda de la sol·licitud (si no el rebeu en el termini d'una setmana, poseu-vos en contacte amb nosaltres).
     3. El departament d'Educació realitzarà una tasca de coordinació amb els departaments implicats (Museu, Biblioteca i Patronat de Turisme*) i posteriorment contactarà amb el centre per concretar el dia i l'hora de l'activitat. Si el centre està conforme, l'activitat quedarà confirmada.
      *En el cas de requerir trenet turístic com a mitjà de transport, el departament d'Educació gestionarà directament la sortida amb el Patronat de Turisme, sense que calgui que el centre realitzi la petició expressa.
     4. El dia acordat, els responsables del Museu o de la Biblioteca, rebran alumnat del centre i desenvoluparan l'activitat demanda.

     Activitats organitzades per la biblioteca municipal de Cambrils.

     La biblioteca té entre els seus objectius potenciar-la com a centre de formació i fomentar la lectura entre els ciutadans, especialment entre els infants i els joves, per això presenta anualment, de setembre a juny, la seva oferta formativa.

     Oferta Formativa Escoles 2023-2024

     Formulari per als centres educatius

     Maletes viatgeres

     Petició de lots

     Biblioteca Josep Salceda i Castells

     Telèfon

     977363495

     Mail

     bib@cambrils.org

     Web

     www.cambrils.cat/biblioteca

     L'àrea de Polítiques d'Igualtat te la missió d'impulsar les polítiques d'igualtat de gènere i polítiques LGBTI+ de forma integral a la ciutat de Cambrils. Compta amb dos serveis d'atenció al públic:

     • Servei d'Informació i Atenció a les Dones: adreçat a totes les dones majors d'edat de Cambrils. Atenció psicològica i jurídica.
     • Servei d'Atenció Integral LGBTI+: atenció a les persones LGBTIQA+ i el seu entorn. Atenció social, psicològica i jurídica.

     Des d'aquesta àrea es conta amb varis projectes que tenen incidència en l'àmbit educatiu:

     • Vivim igual 

     Vivim igual és un projecte transversal realitzat entre el departament de Polítiques d’Igualtat i la Biblioteca Josep Salceda i Castells per a contribuir i facilitar la tasca coeducativa que es duu a terme des dels centres educatius de Cambrils, facilitar eines i materials a les famílies amb infants de la ciutat, i promocionar bibliografia LGBTI+ i feminista a les lectores i lectors de la biblioteca municipal. https://www.cambrils.cat/ca/serveis/igualtat/ambits-tematics/projecte-vivim-igual

     Projecte vivim igual.png

     Projecte Vivim Igual

     /

     www.cambrils.cat

      

     • Sol·licitud de les maletes al següent enllaç:

     https://www.cambrils.cat/ca/serveis/biblioteca/la-biblioteca/oferta-formativa/maletes-viatgeres 

     • Calendari igualtat gènere:

     Des de l'any 2018, s'elabora un calendari per a visibilitzar diferents aspectes referents a la igualtat de gènere. Aquest calendari es reparteix a tots els centres educatius d'educació infantil i primària a principis d'any.

     https://www.cambrils.cat/ca/serveis/igualtat/ambits-tematics/campanyes/calendari-igualtat 

     • Petita guia familiar:

     Guia amb recursos per a les persones LGBTI+ de Cambrils i voltants, inclou recomanacions bibliogràfiques i enllaços a entitats i recursos. Es tracta d'un recurs en línia que es va actualitzant periòdicament.

     https://www.canva.com/design/DAFHxtuCUJ4/9m36z7y2dN8q2pD-tLA60A/view?utm_content=DAFHxtuCUJ4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu#2 

      

     Visita l'Ajuntament i parla amb l'Alcalde

     CONEIX EL TEU AJUNTAMENT

     El Gabinet d’Alcaldia ofereix a les escoles de Cambrils la possibilitat de visitar l’Ajuntament de Cambrils i parlar amb Alcaldia.

     Els i les alumnes dels centres educatius seran rebuts pels agents escolars que els explicaran les funcions de cada departament municipal. Posteriorment, l’Alcaldessa els rebrà a la Sala de Plens de l’Ajuntament (aforament limitat a 80 persones) i els escolars podran preguntar sobre les curiositats que tinguin.

     Per sol·licitar aquesta visita s’ha de fer una petició a la Seu Electrònica de l’ajuntament on consti l’escola o llar d'infants que vol fer la visita, el curs i nombre de nens que la faran i la persona de contacte (nom, telèfon i mail). Encara que la visita pugui ser breu, ja sigui sala d'exposicions o només veure els gegants, s'ha de fer la petició.

     Des del Gabinet d’Alcaldia es concerta la visita tenint en compte l’agenda de l’alcalde i dels agents escolars, es confirma dia i hora al centre i se’ls proposa que els nens preparin els suggeriments i les propostes que li vulguin fer a l’alcaldessa el dia que ella els rebrà a la Sala de Plens o per via telemàtica.

      

     Alcaldia
     Telèfon 977 794 563

     Mail

     alc@cambrils.org

     SOEP - Servei d'orientació educatiu i professional

     SERVEI D’ORIENTACIÓ EDUCATIU I PROFESSIONAL - SOEP

     Des del SOEP s’ofereix als centres educatius de Cambrils la possibilitat de realitzar xerrades orientatives quant a itineraris educatius a l'alumnat de 4t ESO, per tal de donar a conèixer les diferents opcions un cop finalitzin l’edat d’escolarització obligatòria.

     Les xerrades d’Orientació Educativa i Professional estan dividides en diferents blocs que es relacionen a continuació.

     1.- Explicació dels itineraris educatius després de l’ESO + Món laboral

     2.- Explicació dels itineraris educatius després de l’ESO

     3.- Explicació del Món laboral

     Durada de les xerrades: 1h

     Aquestes xerrades es poden fer extensives a les Associacions de Mares i Pares dels diferents centres educatius del municipi.

     Persona de contacte: Elisa Gabarró

     Tel: 977 307 401

     egabarro@cambrils.cat

     Programa en matèria de Salut i Igualtat als centres educatius (PAMSI 23-24)

     El Programa d'activitats en matèria de Salut i Igualtat (PAMSI), integrat per professionals municipals, té els seus inicis durant l'any 2000-01, amb la finalitat de treballar conjuntament professionals de la salut i docents per tal de convertir l'escola en un espai on treballar les habilitats socials dels infants i adolescents i, d'aquesta manera, promoure la salut i prevenir futures conductes o actituds de risc en relació a la seva salut així com fomentar la igualtat d’oportunitats entre els nens/es i els nois/es. És important continuar oferint el Programa d’activitats en matèria de salut i igualtat pel curs lectiu 2023-2024, adaptant-nos a la situació i a l’evolució de la pandèmia, amb la màxima seguretat per totes bandes i complentant la formació que es dona en aquestes matèries des dels centres educatius.

     Podeu accedir a tota la informació en aquest enllaç.

     Activitats organitzades pel departament de Joventut

     ACTIVITATS I RECURSOS ADREÇATS A JOVES DE 12 A 18 ANYS

     Programació d'activitats lúdiques i formatives subvencionades

     Ja tenim aquí l'Estenedor de Tardor & Hivern🤪

     👉 Amb activitats per a joves de 12 a 18 anys.
     👨‍👧‍👧També activitats per a famílies

      

     RECURSOS QUE ELS INSTITUTS PODEN SOL·LICITAR

     • Joventut a l'Insti: Un cop al mes visitem els instis a l'hora del pati i
      contactem amb les i els joves.
     • Entrem a l'Insti: Visitem els cursos de 3r d'ESO per informar dels
      nostres serveis, projectes i recursos i contactar
      amb les persones joves.
     • Visites guiades: En hora de tutoria i a petició dels instis, fem un
      recorregut per l'Ateneu, explicant els serveis i
      espais adreçats a joves de Cambrils.
      Pels cursos de 1r i 2n d'ESO.
     • Agents de Salut: Formació a mida per a joves voluntaris de 2n
      d'ESO a 2n de BAT i Cicles, amb l'objectiu qeu
      siguin referents en temes claus de salut.
     • Espais polivalents: A disposició de joves i instituts: sala miralls, sala concerts, etc.

      

     Per més informació o per qualsevol consulta o sol·licitud, us podeu dirigir directament al departament de Joventut:

     Joventut Cambrils

     Telèfon

     977 79 42 17

     Mail

     joventut@cambrils.org

     web

     www.joventutcambrils.cat

     Descobreix Cambrils amb el Museu

     PROGRAMES I ACTIVITATS ORGANITZATS PEL MUSEU D’HISTÒRIA DE CAMBRILS

     Tota la informació de les activitats del Museu d'Història de Cambrils la podeu trobar al programa del Museu: Descobreix Cambrils amb el Museu

     En el cas d'estar interessats en les activitats del Museu i la Biblioteca, el procediment a seguir és el següent:

     1. Empleneu el formulari. Caldrà emplenar una sol·licitud per cadascuna de les activitats que vulgueu realitzar i no hi ha límit d'activitats.
     2. A continuació rebreu un correu de confirmació de rebuda de la sol·licitud (si no el rebeu en el termini d'una setmana, poseu-vos en contacte amb nosaltres).
     3. El departament d'Educació realitzarà una tasca de coordinació amb els departaments implicats (Museu, Biblioteca i Patronat de Turisme*) i posteriorment contactarà amb el centre per concretar el dia i l'hora de l'activitat. Si el centre està conforme, l'activitat quedarà confirmada.
      *En el cas de requerir trenet turístic com a mitjà de transport, el departament d'Educació gestionarà directament la sortida amb el Patronat de Turisme, sense que calgui que el centre realitzi la petició expressa.
     4. El dia acordat, els responsables del Museu o de la Biblioteca, rebran alumnat del centre i desenvoluparan l'activitat demanda.

     Activitats organitzades per la biblioteca municipal de Cambrils.

     La biblioteca té entre els seus objectius potenciar-la com a centre de formació i fomentar la lectura entre els ciutadans, especialment entre els infants i els joves, per això presenta anualment, de setembre a juny, la seva oferta formativa.

     Oferta Formativa Escoles 2023-2024

     Formulari per als centres educatius

     Maletes viatgeres

     Petició de lots

     Biblioteca Josep Salceda i Castells

     Telèfon

     977363495

     Mail

     bib@cambrils.org

     Web

     www.cambrils.cat/biblioteca

     Descobreix Cambrils amb el Setge

     Seguint la iniciativa que vàrem començar anys enrere amb l’objectiu d’apropar la història de Cambrils i “El Setge de 1640” als més joves, enguany us oferim de nou un espectacle de Traüt, companyia d’espectacles.

      L’espectacle s’anomena “El Carrocontes del Setge”, és de petit format i d’interior, on quatre comediants que entre contes, llegendes, cançons i música en directe, ens expliquen la història del Setge de Cambrils.

      Les actuacions tindran lloc  28, 29 i 30 de novembre de 2023, dates pròximes a la celebració de la diada, que aquest any es commemorarà el 9 de desembre.

     MEMÒRIA HISTÒRICA: EL SETGE DE CAMBRILS DE 1640

     Durada: 45 minuts
     Nivell: Primària (cada escola pot escollir el curs al qual se li escau)
     Temàtica:  Que va passar al Setge de Cambrils el 1640?
     Descripció: Narració dels fets històrics que van succeir a 1640 amb el Setge de Cambrils
     Grup: Traüt, companyia d’espectacles
     Tipologia: El Carrocontes del Setge, representació teatralitzada d’un fet històric amb música en directe i titelles
     Lloc: Escoles de Cambrils

     L'àrea de Polítiques d'Igualtat te la missió d'impulsar les polítiques d'igualtat de gènere i polítiques LGBTI+ de forma integral a la ciutat de Cambrils. Compta amb dos serveis d'atenció al públic:

     • Servei d'Informació i Atenció a les Dones: adreçat a totes les dones majors d'edat de Cambrils. Atenció psicològica i jurídica.
     • Servei d'Atenció Integral LGBTI+: atenció a les persones LGBTIQA+ i el seu entorn. Atenció social, psicològica i jurídica.

     Des d'aquesta àrea es conta amb varis projectes que tenen incidència en l'àmbit educatiu:

     • Vivim igual 

     Vivim igual és un projecte transversal realitzat entre el departament de Polítiques d’Igualtat i la Biblioteca Josep Salceda i Castells per a contribuir i facilitar la tasca coeducativa que es duu a terme des dels centres educatius de Cambrils, facilitar eines i materials a les famílies amb infants de la ciutat, i promocionar bibliografia LGBTI+ i feminista a les lectores i lectors de la biblioteca municipal. 

     Projecte vivim igual.png

      

      Maletes coeducatives, en col·laboració amb l’Àrea de Salut Pública, Polítiques d'Igualtat i d'Inclusió Social de l’Ajuntament de Cambrils.

     Des de l'any 2018, s'elabora un calendari per a visibilitzar diferents aspectes referents a la igualtat de gènere. Aquest calendari es reparteix a tots els centres educatius d'educació infantil i primària a principis d'any.

     Guia amb recursos per a les persones LGBTI+ de Cambrils i voltants, inclou recomanacions bibliogràfiques i enllaços a entitats i recursos. Es tracta d'un recurs en línia que es va actualitzant periòdicament.