Disponible el calendari de la preinscripció escolar pel segon cicle d’infantil, primària i secundària del curs 2024-2025.

Educació infantil (3-6 anys), educació primària i educació secundària obligatòria

Presentació de sol·licituds:

  • Educació infantil (3-6 anys) i educació primària: del 6 al 20 de març
  • Educació secundària obligatòria: del 8 al 20 de març

Matrícula:

  • Educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria: del 18 al 26 de juny.

PERÍODE DE PREINSCRIPCIÓ FINALITZAT

Es podrà fer una preinscripció fora termini en certs casos:
Per poder fer una sol·licitud de preinscripció es podrà cursar des del següent enllaç de la Generalitat, des de la mateixa oficina del'OME:

Admissió a un centre educatiu fora del procés de preinscripció. Departament d'Educació (gencat.cat)


Guia per a la preinscripció en línia i matrícula, elaborada per la Generalitat

 

Els infants nascuts l'any 2021 i per tant compleixen 3 anys el 2024 es podran matricular al primer curs de segon cicle d'educació infantil (I3).

Els infants que compleixen 6 anys l'any 2024 s'han de matricular al primer curs d'educació primària.

Els/les nens/nenes que compleixen 12 anys el 2024 s'han de matricular al primer curs d'educació secundària obligatòria (ESO) (i els d'edat diferent a qui correspon iniciar-ho per nivell acadèmic)

Enquesta de satisfacció

Si emplenen l'enquesta i ens l'envien al mail ome@cambrils.cat ens ajudaran a millorar el servei. Seran ben rebuts els seus suggeriments/propostes.

 

PROCÉS PREINSCRIPCIÓ

Per fer la preinscripció cal:

 

A partir del curs 2021-22 s'ha incorporat la sol.licitud electrònica en el ensenyaments obligatoris i desaparició de la sol.licitud en paper.

 

Què és i com  puc sol.licitar l'IdCAT mòbil?

Si tens dubtes consulta les preguntes més freqüents

 

CONTACTE I MÉS INFORMACIÓ

 

REFERÈNCIES NORMATIVES

-Decret 11/2021, de 16 de febrer, de la programació de l'oferta educativa i del procediment d'admissió en els centres del Servei d'Educació de Catalunya

-Resolució per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i, als centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2024-25.