ENSENYAMENT DE SEGON CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA

La zona educativa estableix per a quins centres pots obtenir el barem per proximitat del domicili familiar o del lloc de feina del pare, mare o tutor o tutora legal.

Cadascun dels centres té assignada una determinada zona educativa.

En funció de les circumstàncies, s'hi poden sumar puntuacions diferents:

-Quan el domicili de la família es troba dins de la zona educativa del centre escolar que es demani en primer lloc, suma 30 punts.

-Si a la sol·licitud de preinscripció es demana que es tingui en compte la ubicació del lloc de feina del pare, -mare, o tutor o tutora legal, sempre que estigui dins la zona educativa del centre triat en primer lloc, s'atorguen 20 punts.

-Per últim, quan el domicili familiar es troba dins del mateix municipi, però no dins de la zona educativa del -centre que s'ha triat en primer lloc, s'assignen 10 punts.

En tot cas, sempre pots consultar a cada centre, abans de fer la sol·licitud de preinscripció, quina és la seva zona educativa.

El mapa escolar de Cambrils es divideix en tres àrees de proximitat:

(clicant a cada àrea trobareu la relació de carrers)

 

    • Institut Escola Joan Ardèvol
    • Escola La Bòbila
    • Escola Marinada
    • Col·legi Vidal i Barraquer

 

 

    • Escola Cambrils

 

 

    • Escola Guillem Fortuny
    • Escola Mas Clariana

 

ENSENYAMENTS D’ESO

El mapa escolar de Cambrils es divideix en dues àrees de proximitat:

(clicant a cada àrea trobareu la relació de carrers)

 

 

    • Institut Escola Joan Ardèvol
    • Institut Cambrils
    • Institut Ramon Berenguer IV
    • Col·legi Vidal i Barraquer

 

   

     • Institut La Mar de la Frau