Oficina Municipal d’Escolarització (OME)

Av. Horta de Santa Maria, 14  4a planta.

Tel. 977 307 401

Mail: ome@cambrils.cat

Horari d’atenció al públic:

De dilluns a divendres, de 9 a 14h, sol·licitant cita prèvia (la cita es pot demanar trucant als següents números de telèfon: 977 30 74 01 i 977 79 45 79).

El 10 d’abril de 2007 va  entrar  en  funcionament l’Oficina Municipal d’Escolarització de Cambrils, entitat municipal impulsada pel  Departament  d’Educació de la Generalitat  i l’Ajuntament de Cambrils, destinada a promoure la coresponsabilitat entre les administracions autonòmica i local en la gestió del procés d’escolarització als centres educatius sufragats amb fons públics.

Adreçant-vos a l’OME podreu accedir als següents serveis:

  • Us podeu informar de l'oferta educativa del municipi.
  • Podeu obtenir informació del que s’ha de fer per sol·licitar una plaça escolar de 0 a 16 anys.
  • Rebre l’assessorament que preciseu a l’hora de realitzar el tràmit de preinscripció pels ensenyaments de primer i segon cicle d'Educació infantil, Primària i ESO.
  • Tramitar les peticions de plaça escolar, una vegada iniciat el curs escolar, per a tots aquells alumnes que acabin d’arribar al municipi, o que es trobin en alguna de les causes que la normativa preveu a l’hora de sol·licitar un canvi de centre.
  • Veure publicada la relació d'alumnat inscrit i del centre assignat.
  • Demanar qualsevol altra informació relacionada amb l’escolarització dels vostres fills/es.
  • En el marc de les comissións de garanties d’admissió, l’OME vetlla pel compliment de la normativa que regula el procés de preinscripció i matrícula i procura fer efectiva la distribució equilibrada de l’alumnat amb necessitats educatives específiques.
  • Podeu apuntar els vostres fills a les llistes d’espera de les llars d’infants municipals, al llarg de tot el curs escolar.
Amb els suport del Departament d'Educació de la Generalitat.
Logotip Generalitat