La preinscripció escolar per al primer cicle d’infantil serà del 4 al 15 de maig.

 

Presentació de sol·licituds: del 04 al 15 de maig, ambdós inclosos.

A partir del 4 de maig, enviant un correu electrònic a l'adreça de la llar d'infants sol·licitada en primera opció o a l'OME, adjuntant la sol·licitud emplenada juntament amb la resta de documentació (ja sigui escanejada o fotografiada). El centre o l'OME us enviarà un correu de confirmació de recepció amb el número assignat a la sol·licitud. La sol·licitud NOMÉS s'ha d'enviar a un dels dos llocs. (clicant aquí trobareu totes les adreces de correu electrònic)

O de manera presencial i prèvia demanda de cita prèvia a l'OME (977 307 401, en horari de 9 a 14 hores) o al centre que sol·liciteu en primera opció (cliqueu per tenir informació d'horaris i correu).

Clicant a sobre trobareu també la sol·licitud, el calendari, els criteris de barem i l'oferta inicial.

Per fer la preinscripció és important:

  • conèixer el calendari del procés,
  • consultar els centres
  • conèixer els criteris de prioritat amb què s'ordenen les sol·licituds (i la documentació que els acredita),
  • presentar la sol·licitud i la documentació (només una sol·licitud per alumne en què constin els diversos centres de Cambrils per ordre de preferència),
  • consultar  les llistes de sol·licituds amb la puntuació, a la web de la llar o a l'OME.
  • consultar les llistes definitives on constarà el centre assignat, i
  • formalitzar la matrícula en el període establert.