• Els alumnes que participin en el procés de preinscripció a les llars d’infants municipals de Cambrils:
    • Llar d'infants municipal Maria Dolors Medina.
    • Llar d'infants municipal La Galereta.

i no obtinguin plaça, passaran a formar part d’una llista d’espera (se seguirà l’ordre resultant del procés de preinscripció).

La direcció de les llars d’infants es posarà en contacte amb les famílies per oferir-les plaça, en el cas que es produeixin vacants.

  • Els alumnes que no hagin participat en el procés de preinscripció i desitgin obtenir plaça a les llars d’infants municipals, es podran dirigir a l’OME  per consultar l’existència de vacants.

En el cas de no haver vacants, aquests alumnes també podran apuntar-se, a l'OME,  a la llista d’espera que es va generar a resultes del procés de preinscripció.

En el cas d’aquests alumnes, l’ordre que ocuparan en la llista d’espera el marcarà la data en què la família ha apuntat el seu fill a la llista d’espera (sempre per darrere dels alumnes que van participar en el procés de preinscripció i no van obtenir plaça).

Documentació

La documentació que hauran d’aportar les famílies que vulguin apuntar els seus fills a la llista d’espera de les llars d’infants municipals serà:

  • Llibre de família on consti registrat l’alumne/a, o
  • Altre document oficial, on consti la data de naixement de l’alumne/a