Domicili: Carrer Belgrad, 19
Tel: 977 795 404
E-mail: info@escolamontessori.com
Web: www.escolamontessori.com

Facebook: Montessori-Cambrils

L'ESCOLA INFANTIL MONTESSORI és una escola privada no concertada

que es troba a Cambrils (Tarragona) .La escola, va obrir per primera vegada a l'octubre de l'any 2000. Es va formar a partir d'una gran il·lusió per crear una escola activa, amb un currículum obert i flexible, proporcionant una identitat i un estil propis. La intenció és la de poder treure el millor de nosaltres i dels nostres nens i així ells tinguin un gran record d'una part molt important de la seva infància.

L'educació en el nostre centre es basa en la "diversitat" ja que estem en una societat heterogènia i multicultural.

Oferim una garantia de futur de qualitat i això implica educar en la tolerància i en el respecte als individus i col·lectius que la formen. Intentem oferir un espai social, complexa, obert i enormement educatiu.

Oferint:  Formació integral de l'alumne

Ensenyament individualitzat

Ambient integrador

Educació basada en el respecte mutu

La primera meta en una programació Montessori és ajudar a cada nen a aconseguir el màxim potencial en totes les etapes de la vida. Les activitats Montessori que fem a l’escola ajuden a desenvolupar els valors socials, emocional, físic i cognitiu per aconseguir en un futur proper uns bons resultats acadèmics.

Tot el currículum escolar ha de ser presentat per professors especialitzats que li donen al nen l'experiència,  plaer i alegria que se sent per aprendre.i al mateix temps  els mestres han d’ajudar a desenvolupar la seva autoestima, donant-li al nen les experiències necessàries perquè ampli-hi el seu coneixement.

És molt important la preparació de les aules amb tot els materials montessori, ja que és on els  professors preparen i ofereixen  els recursos necessaris per  que el nen treballi en un lloc segur i en un ambient positiu i estimulant.