Convocatòria >

Bases de la Biennal d'Art Contemporani Gastronòmic

Data d'aprovació per la Junta de Govern Local:  06-05-2022

Publicades al BOPT (Butlletí Oficial de la Província de Tarragona) del dia 18-05-2022

Anunci publicat al DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya) del dia 25-05-2022