3a Beca de Recerca

III Beca de Recerca Vila de Cambrils 1999-2000 que va ésser atorgada el dia 8 de març de 2000

el franquisme a cambrils

Autor: Josep Bertran Cuders

224 pàg.

Preu: 12 euros

Disponible

 


 

El llibre de Josep Bertran ens introdueix en el coneixement d'un període que va ser decisiu en la configuració del Cambrils actual, tant des d'un punt de vista urbanístic com de les transformacions demogràfiques, socials i econòmiques. És evident que, a mitjan dècada de 1970, Cambrils havia esdevingut una realitat totalment diferent de la vila del final de la Guerra Civil.

Tal com va succeir arreu, durant aquests anys la societat cambrilenca va estar fortament marcada per les conseqüències de la guerra civil espanyola, per l'evolució econòmica (amb dues fases molt diferenciades: la crisi de postguerra i el creixement de les dècades de 1950 i 1960), per les limitacions que imposava el règim sobre tots els aspectes de la vida i per reaccions d'intensitat diversa (amb actituds de resistència i d'oposició) contra aquest poder.