En aquesta secció trobareu informació sobre les obres que ha publicat l'Ajuntament de Cambrils. Totes tracten temàtiques d'interès local.

8a Beca de Recerca

VIII Beca de Recerca Vila de Cambrils 2009-2010 que va ésser atorgada el dia 16 de novembre de 2009

La Transició Democràtica a Cambrils (1975-1983)

Autor: Josep Bertran Cuders

7a Beca de Recerca

VII Beca de Recerca Vila de Cambrils 2007-2008 que va ésser atorgada el dia 14 de novembre de 2007

el parlar de cambrils

Autor: Pere Navarro Gómez

518 pàg.

Preu: 18 euros

Disponible

 

6a Beca de Recerca

VI Beca de Recerca Vila de Cambrils 2005-2006 que va ésser atorgada el dia 22 de novembre de 2005

cambrils al neolitic

Autors: Juan Ignacio Morales Hidalgo i Francesc Xavier Oms Arias

219 pàg.

Preu: 15 euros

Disponible

 


Cambrils al neolític. Implantació i desenvolupament de les economies productores al Camp de Tarragona, recopila, sintetitza i contextualitza tots els aspectes que per ara es coneixen del poblament prehistòric de la nostra ciutat des d’un punt de vista científic i pluridisciplinar.

Per primera vegada, veu la llum un treball basat fonamentalment amb objectes que es conserven al Museu d’Història de Cambrils, fet que referma aquest projecte nascut justament el mateix any que la Beca de Recerca i pocs mesos abans de la localització del jaciment neolític del Cavet al 1996 per part de membres del CEC. Aquelles restes recuperada aleshores voluntariosament, ara esdevenen la base principal de l’estudi científic que teniu a les mans. Així, es permet tancar el desitjat procés iniciat amb la conservació de les restes, continuat amb la recerca i finalitzat amb la difusió dels resultats.


 

5a Beca de Recerca

V Beca de Recerca Vila de Cambrils 2003-2004 que va ésser atorgada el dia 3 de febrer de 2004

elits i control social

Autor: Ignasi Martí Estrada

254 pàg.

Preu: 12 euros

Disponible


El treball de l’Ignasi Martí ens parla d’una part de la nostra història que ens és propera, dels segles XIX i XX, però no per això més coneguda. Les persones i les famílies marquen l’esdevenidor dels pobles i ciutats i en llegir aquesta obra podreu veure la influència que nissagues com els Samà, els Vidal, els Roig o els Bassedes, entre altres, van tenir a Cambrils i l’empremta que hi van deixar.

Però el llibre no és únicament un monogràfic familiar, com bé indica el seu autor, sinó que també ens permet conèixer com es vivien a Cambrils moments històrics, tan importants, com la restauració dels Borbons o  com es tractaven temes més pròxims com el funcionament de la gestió municipal, les festes municipals  o  les relacions entre els poders polítics i religiosos.


4a Beca de Recerca

IV Beca de Recerca Vila de Cambrils 2001 que va ésser atorgada el dia 14 de desembre de 2001

el pensament del cardenal vidal i barraquer

Autora: Margarita Mauri Álvarez

149 pàg.

Preu: 12 euros

Disponible


L’obra presentada fa referència a un dels fills il·lustres de Cambrils,  el Cardenal Francesc A. Vidal i Barraquer,  figura cabdal dins la història del nostre municipi.

L'autora no ens ofereix una biografia, sinó que ens presenta el personatge des d’una vessant més íntima i personal.  Amb la lectura d’aquesta obra tenim la possibilitat de conèixer en profunditat el pensament i d’ideari del Cardenal i observar com el pas del temps, a vegades, no modifica tant com creiem la societat; ja que  els temes que preocupaven al Cardenal en aquella època continuen essent els temes principals de la societat actual. El  treball de la Margarita  Mauri,  basat en una  recerca acurada de l'àmplia bibliografia dedicada al Cardenal i en  l’estudi i l’anàlisi de la seva correspondència, ens permet afirmar que era un home de fermes   conviccions,  que en temps de conflicte va ser coherent  i que va sofrir, per això, un exili que el va mantenir allunyat de la seva terra i de la seva gent.

El retorn de les seves despulles l’any 1978,  a Tarragona,  va tancar un cercle  que restava obert i es va acomplir  així el desig del Cardenal de tornar a  la seva Diòcesi, a l’hora que rebia el reconeixement popular que es mereixia.


3a Beca de Recerca

III Beca de Recerca Vila de Cambrils 1999-2000 que va ésser atorgada el dia 8 de març de 2000

el franquisme a cambrils

Autor: Josep Bertran Cuders

224 pàg.

Preu: 12 euros

Disponible

 


 

El llibre de Josep Bertran ens introdueix en el coneixement d'un període que va ser decisiu en la configuració del Cambrils actual, tant des d'un punt de vista urbanístic com de les transformacions demogràfiques, socials i econòmiques. És evident que, a mitjan dècada de 1970, Cambrils havia esdevingut una realitat totalment diferent de la vila del final de la Guerra Civil.

Tal com va succeir arreu, durant aquests anys la societat cambrilenca va estar fortament marcada per les conseqüències de la guerra civil espanyola, per l'evolució econòmica (amb dues fases molt diferenciades: la crisi de postguerra i el creixement de les dècades de 1950 i 1960), per les limitacions que imposava el règim sobre tots els aspectes de la vida i per reaccions d'intensitat diversa (amb actituds de resistència i d'oposició) contra aquest poder.


2a Beca de Recerca

II Beca de Recerca Vila de Cambrils 1997-1998 que va ésser atorgada el dia 27 de febrer de 1998

la vil·la romana de la llosa

 

Autors: Montserrat Garcia, Josep M.Macias, Joan Menchon, Josep M. Puche, Ester Ramón, Josep A. Remolà

Col·laboradors: Eva M. Koppel i Jaume Massó

209 pàg.

Preu: 11 euros

Disponible


El jaciment de la vil·la romana de la Llosa ha estat un indret al qual s'ha dedicat temps i esforços, un fet que ha provocat que acompleixi diverses funcions, des de la històrica i la pròpia d'investigació fins a la pedagògica i la promocional com a referent dins del nostre patrimoni històric.

Donar a conèixer el jaciment in situ i alhora a través d'aquesta obra són tasques importants per fer que la Llosa sigui un indret de referència per als propis cambrilencs des de la pedagogia que es pugui fer a les escoles, per als nostres visitants i com no per als investigadors que vulguin conèixer no tan sols la nostra història pròpia, sinó també la col·lectiva, forjada també al nostre municipi.


1a Beca de Recerca

I Beca de Recerca Vila de Cambrils 1996

onomastica de cambrils

Autora: Montserrat Vidiella Recasens.

774 pàg.

Preu: 18 euros

Disponible


Conèixer el nom dels indrets, les persones i les coses que ens envolten és conèixer també part de la nostra història, de la nostra configuració com a comunitat i alhora com a individus. Onomàstica de Cambrils i del seu terme municipal és una obra esperada per molts cambrilencs i estudiosos de la llengua, coneixedors de la tasca que ha realitzat la Montserrat Vidiella, guanyadora de la I Beca de Recerca Vila de Cambrils.

Aquesta obra veu la llum després d'anys de treball de la seva autora. Un estudi acurat que ens descriu i defineix els noms del terme cambrilenc, ens recull part de la nostra història vehiculada gràcies a la llengua.


Catàleg d'exposició

democracia a cambrils

Agrupació fotogràfica. Ajuntament de Cambrils

Any de publicació: 2002

132 pàg.


Catàleg que ens mostra un recull de 63 fotografies de persones que han estat representant el municipi en els diferents consistoris democràtics.


8è Premi Assaig

8è Premi Assaig Vila de Cambrils 1991

aspectes socioeconomics del segle XIX inicis del XX

Autor: Josep Bertran i Cuders

128 pàg.

Disponible

 

 


 

Aspectes socio-ecnòmics del segle XIX i inicis del XX a Cambrils pretén donar una visió global d'aquest període de la nostra història i, a la vegada, omplir un buit important de la historiografia cambrilenca.


7è Premi Assaig

7è Premi Assaig Vila de Cambrils 1990

historia gràfica cambrils

Autor: Ramon Ortiga i Vidal

194 pàg.

Exhaurit

6è Premi Assaig

6è Premi Assaig "Vila de Cambrils" 1989

terme cambrils a l'antiguitat

Autor: Manuel Jaume Massó i Carballido

59 pàg.

Exhaurit


Una aproximació arqueològica


 

 

Accèssit 5è Premi Assaig

Menció honorífica Premi Assaig "Vila de Cambrils" 1990

el llarg camí d'un poble

Autor: Josep M. Vidal i Mas

Exhaurit

 

5è Premi Assaig

5è Premi Assaig "Vila de Cambrils" 1988

cambrils dictadura i republica

Autor: Josep Bertran i Cuders

128 pàg.

Exhaurit

4t Premi Assaig

4t Premi Assaig "Vila de Cambrils" 1988

4t premi assaig

Autor: M.Montserrat Esporrín i Pons

209 pàg.

Disponible

 


 

El treball que ens ocupa parteix de l'estudi de la població de Cambrils i de les seves activitats tradicionals, agricultura i pesca, fins l'arribada del boom turístic i la introducció del capital.


3r Premi Assaig

3r Premi Assaig "Vila de Cambrils" 1986

sexenni revolucionari

Autor: Josep Bertran Cuders

93 pàg.

Exhaurit


L'escriptor Josep Bertran Cuders ens dóna una aproximació històrica de la vida quotidiana dels cambrilencs, la demografia, l'activitat econòmica, els aspectes socials, el vessant polític i la guerra carlina, en un període molt concret conegut amb el nom de Sexenni Democràtic o Revolucionari (1868-74).


Accèssit 2n Premi Assaig

Accèssit 2n Premi Assaig Vila de Cambrils 1987

mare deu cami i santuari

Autor: Josep Salceda i Castells

109 pàg.

Disponible


 

L'escriptor cambrilenc i cronista de la vila, Josep Salceda i Castells, va escriure un interesant recull de goigs sobre l'amor i la devoció dels cambrilens per la Verge del Camí que es manifestava en els moments solemnes, joiosos i dolorosos dels cambrilencs: casaments, noces d'or o d'argent, peticions i acciones de gràcies.


 

 

2n Premi Assaig

2n Premi Assaig "Vila de Cambrils" 1986

2n premi assaig

Autor: Carles Maristany

231 pàg.

Exhaurit


Maristany dibuixa la complexa composició jurisdiccional del terme de Cambrils i Montbrió durant aquells segles, així com s'aproxima als aspectes sòcioeconòmics de la vila. Aquesta obra s'estructura en tres grans apartats: el poder senyorial, la població i el règim municipal. El treball constitueix un estudi rigorós de la vida dels cambrilencs que, al llarg dels segles XII-XVII, gràcies al comerç, el treball menestral i l'agricultura, consolidaren i feren pròspera la seva vila.


 

 

1r Premi Assaig

1r Premi Assaig "Vila de Cambrils" 1985

els gimbernat

Autor: Laureà Pagarolas i Sabaté

124 pàg.  Disponible

(Per poder consultar el llibre cliqueu la tapa)


L'historiador Laureà Pagarolas va publicar l'any 1985, Els Gimbernat i el Cambrils del segle XVIII, primer premi d'assaig "Vila de Cambrils". En aquesta monografia, Pagarolas realitza un estudi del govern local a partir de la documentació de la Reial Audència, i segueix amb els aspectes sòcioeconòmics de Cambrils, a partir del buidat dels llibres parroquials, el fons de Miquelets i manuals notarials. El llibre es clou amb un estudi biogràfic d'Antoni de Gimbernat, així com de la genealogia d'aquesta important família d'origen cambrilenc.


QED n.5

Quadern d'estudi i divulgació número 5

Autors: Joan Mas i Manuel Ortega

Any de publicació: 1995

71 pàg.

Exhaurit