Vols conèixer les activitats culturals que s'han dut a terme al llarg de l'any?

Aquesta memòria recull les dades principals de l'acció cultural en els diferents àmbits fonamentals, des de diferents perspectives, cadascun d'aquests serveis atén els ciutadans i ciutadanes en aspectes vinculats al seu desenvolupament intel·lectual i emocional, a la millora de la salut i la qualitat de vida, i a la formació necessària per tal d'assolir un ple desenvolupament personal i professional dins les nostre polítiques d'atenció a la persona.

Les accions que es porten a terme des de l'Àrea de Cultura tenen doncs una incidència directa en la ciutadania, i és per això que considerem important donar-ne a conèixer les dades més rellevants i posar-les a disposició, tant de totes les persones i entitats vinculades a les funcions que desenvolupem, com de tots aquells que hi estiguin interessats.

La cultura és un dels principals actius i referents de la nostra ciutat i en aquesta memòria hem intentat oferir de manera senzilla, àgil i accessible tota la informació de les activitats culturals, concerts, exposicions, festivals, etc. que la ciutat ens ofereix. Com veureu, la podreu consultar tant per disciplines, a través d'un còmode calendari, com per equipaments.

Esperem que us sigui útil i que us ajudi en la vostra participació en les activitats culturals de la ciutat!