Camí Mendoza Mercè

Legislatura: 2015-2019

Càrrerc: Alcaldessa

Partit polític: Esquerra Republicana de Catalalunya - Avancem AM