Fill il·lustre de Cambrils

FRANCESC D'ASSÍS VIDAL I BARRAQUER

Nasqué el 13 d'octubre de 1868. Estudià la carrera de dret a la Universitat de Barcelona i l'eclesiàstica al Seminari de Barcelona i al Pontifici de Tarragona. Exercí durant molt temps d'advocat en pràctiques en un bufet de la Ciutat Comtal, però, atret per una viva vocació, va renunciar al seu futur brillant per la seva sang noble, la bona posició econòmica i la distingida carrera d'advocat per la carrera sacerdotal, i rebé les Sagrades Ordres el 1899. La humilitat, la pietat i la caritat foren els tres trets més rellevants de la seva personalitat. Vidal i Barraquer va ser nomenat arquebisbe i cardenal i va tenir una participació molt destacada en les relacions entre l'Església i l'Estat durant la República i la Guerra Civil, que va actuar d'intermediari, a causa d'això va haver d'exiliar-se i va ser rebutjat pel règim franquista. Pertanyia a una de les famílies més destacades de Cambrils dels segles XIX i XX.

Al llarg de tota la seva vida va sentir una tendríssima i filial devoció a la Mare de Déu del Camí, el santuari de la qual celebrà el seu primer pontifical a ser nomenat bisbe de Solsona, i per la qual pagà íntegrament del seu peculi la pavimentació, en ser restaurada l'ermita l'any 1930. Va morir l'any 1943 a Friburg (Suïssa) a conseqüència d'una angina de pit.

El Ple de l'Ajuntament de Cambrils el va nomenar Fill Il·lustre de la Vila el dia 8 de novembre de 1959.

Monument al Cardenal Vidal i Barraquer: per acord del Ple del dia 12 de febrer de 1976, es va realitzar un monument Vidal i Barraquer que va ser encarregat a l'escultor Ramon Ferran i es va inaugurar el dia 15 de maig de 1978 coincidint amb el retorn de les despulles del Cardenal a Cambrils per a ser inhumades definitivament a la Catedral de Tarragona. (Vegeu bust)

Un bust del Cardenal Vidal i Barraquer és a la Sala de Sessions de l'Ajuntament de Cambrils. (Vegeu monument)

L'any 2018, el XIII Cicle de memòria de tardor va estar dedicat a estudiar i divulgar la figura del Cardenal Francesc d'Assís Vidal i Barraquer, fill il·lustre de la vila de Cambrils. (Vegeu web)