Fill il·lustre de Cambrils

ANTONI GIMBERNAT I ARBÓS

Va néixer a Cambrils el 15 de febrer de 1734. Va fer els seus primers estudis a Riudoms, on anava cada dia a peu. Va estudiar filosofia a la Universitat de Cervera i va ingressar quan tenia els 22 anys al Col·legi de Cirurgia de Cadis, on estudià a fons la cirurgia i s'especialitzà en els estudis anatòmics.

El 1762 va confiar-se-li la càtedra d'anatomia del Col·legi de Cirurgia de Barcelona, on durant 12 anys va actuar amb una eficàcia extraordinària feta que va fer que el rei Carles III, el 1774, l'enviés a París, Londres i la Haia perquè estudiés i observés els sistemes d'operacions i cures de malalts que se seguien en aquelles ciutats. El 1777, mentre assistia a la classe d'anatomia del Dr. Hunter, a Londres, que tractava d'una delicada operació d'hèrnia crural, Gimbernat va demanar al doctor que el deixés explicar el procediment i avantatges que tenia la seva manera de practicar l'operació. El metge anglès en va quedar convençut i des de llavors l'operació és coneguda arreu del món científic com "l'operació Gimbernat". Va descobrir també en el cos humà un lligament fibrós que és conegut també amb el nom de "lligaments de Gimbernat". Gimbernat, en opinió de l'il·lustre acadèmic Dr. Agustí Gómez i Gómez, va ser "un savi mestre anatòmic i cirurgià, la fama professional del qual, en ambdues disciplines, va traspassar les fronteres, essent l'únic anatòmic espanyol que és esmentat en tots els texts d'anatomia Humana".

Monument al Dr. Antoni Gimbernat: El Ple de l'Ajuntament de Cambrils del dia 14 de febrer de 1968 va aprovar el projecte de construcció del monument a la memòria d'Antoni Gimbernat, fill il·lustre de Cambrils, redactat per l'escultor Sr. Lluís M. Saumell. El monument va ser inaugurat el diumenge dia 19 de maig de 1968. Els elements que componen el monument tenen, en paraules del seu escultor i creador, el següent significat: "tot el monument en si és un elogi del metge i de la medicina i cirurgia, i d'una forma més directa simbolitzen la malaltia i tot el que pugna per destruir la vida humana". (Vegeu monument)

Bust del Dr. Gimbernat: El 19 de maig de 1974 la Reial Acadèmia de Barcelona va donar a l'Ajuntament de Cambrils un bust de Gimbernat, obra en bronze de l'escultor Joan Rebull que es troba al Saló de Sessions de l'Ajuntament. (Vegeu bust) 

Així mateix, a la Casa Barenys del carrer Gimbernat, on es creu que va néixer el Dr. Gimbernat, hi ha una placa commemorativa d'aquest fet, que data del 1966. (Vegeu placa)

El 16 de novembre de 2016 es van complir els 200 anys de la mort del Sr. Antoni de Gimbernat i Arbós. Per aquesta commemoració es va crear especialment una web on hi ha un recull d'informació sobr ell. (Vegeu web)

Any Gimbernat

El Ple de l'Ajuntament del dia 31 de gener de 2017 per unanimitat, va concedir al Sr. Antoni de Gimbernat i Arbós el TÍTOL DE FILL PREDILECTE DE CAMBRILS, a títol pòstum, com a distinció de major categoria d'aquest ajuntament, per a la seva trajectòria professional vinculada a la medicina, i per la seva important contribució en l'avenç de la cirurgia en l'àmbit internacional.