En cas que s'hagi canviat el com'te bancari o sigueu beneficiaris de la subvenciò per primera vegada.