Sol·licitud d'ús d'espai del Centre Cultural

Podeu emplenar i imprimir aquesta sol·licitud i presentar-la a l'OAC de l'Ajuntament. Igualment, podeu tramitar la sol·licitud telemàticament a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament, annexant aquest imprès degudament emplenat al model d'instància genérica que trobareu a la següent adreça: https://seu.cambrils.cat/carpetaCiutadana/tramit/3848