Les bases del Premi de Narrativa Marítima Vila de Cambrils Josep Lluís Savall es van publicar al BOP de Tarragona el 22/06/2021 i una referència al DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya)