Servei municipal de guarda d'infants d'entre 4 mesos i 5 anys destinat a conciliar el temps personal, laboral i familiar.

Servei municipal de canguratge dirigit a totes aquelles famílies de Cambrils amb fills/es amb una edat compresa entre 4 mesos i 5 anys que pretén donar resposta a quelles necessitats no previstes o puntuals de les persones cuidadores oferint un espai de guarda d'infants destinat a conciliar el temps personal, laboral i familiar.

Es tracta d'un servei de cura i canguratge d'infants en un espai adaptat a les seves necessitats i amb l'acompanyament educatiu de professionals.

REQUISITS

  • Estar empadronats a Cambrils.
  • Tenir fills/es de 4 mesos a 5 anys.

QUIN PREU TÉ?

Servei universal i gratuït per a totes les famílies empadronades a Cambrils.

FUNCIONAMENT

L'aforament del servei està limitat a un màxim de 10 places de guarda, quedant reservat un 10% de l'aforament durant la primera mitja hora per a col·lectius prioritaris (tal com especifica la Resolució IFE)

Cada família pot utilitzar el servei sempre que ho necessiti sense reserva prèvia, durant el temps que necessiti.

Dintre de la sala no es pot entrar amb sabates de carrer, es pot entrar amb mitjons o similars.

Els pares, mares i/o tutors hauran de portar el material necessari per a la cura del seu fill o filla (bolquers, roba de recanvi, berenar, etc.)

QUIN HORARI?

Durant el curs escolar de setembre a juny:

Dilluns i dimecres de 17 a 20h.

Vacances escolars:

Setmana Santa i Nadal: de dilluns a divendres de 10 a 13h.

Estiu (juliol i agost): de dilluns a divendres de 17 a 20h.

COM S'HI POT ACCEDIR?

Les persones interessades s'han de dirigir directament al Centre Cívic Alba o demanar cita prèvia a través dels telèfons i/o mail del servei.

Documentació necessària:

  • Fotocòpia DNI/NIE del pare, mare o tutor/a.
  • Fotocòpia Llibre de família.
  • Fotocòpia Carnet de vacunes.
  • Fotocòpia Targeta sanitària de l'infant.
  • Conveni regulador, en cas d'haver-hi.

Important: no es podrà admetre al servei cap infant sense la documentació obligatòria presentada.

ON SOM?

CENTRE CÍVIC ALBA

Plaça Carles Roig, 9

T. 977 365 858 // 660 805 251

e-mail: saltironscambrils@peretarres.org

MÉS INFORMACIÓ

Benestar Social

Pg. La Salle, 13, 1a planta.

T. 977 365 190

sso@cambrils.org