Les anotacions de naixements, casaments i defuncions de les parròquies de Cambrils, que es conserven a l'Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona, ens permeten conèixer detalls de la vida quotidiana, dels oficis, dels noms i de les relacions de parentiu dels cambrilencs dels darrers 400 anys