Cambrils disposa de 3 punts de càrrega de vehicles elèctrics situats a la rambla Jaume I (1 punt) i al c/ Robert Gerhard (2 punts). Aquests punts de càrrega són gratuïts però estan situats dins la zona d'estacionament regulat i cal obtenir el tiquet de control horari en les hores actives d'estacionament regulat.

Punts de recàrrega

VE_jaume_WEB

Rambla Jaume I, 63

-1 punt de càrrega ràpida a 50 Kw

-Màxim 2 vehicles a la vegada

-Trifàsic / AC / DC

-3 mànegues (1 Chademo 50Kw; 1 CSS Combo 50Kw; 1 Mennekes 22Kw)

-Càrrega completa d'un vehicle de 24 Kw en 30'

-Càrrega gratuïta compatible amb l'APP APARCAR, targetes adherides a l'ICAEN, APP APARCAR, APP ETECNIC, clauer ELECTROMAPS.

VE_robert_WEB

C/ Robert Gerhard, 5 (al costat del Patronat de Turisme)

-2 punts de càrrega semi-ràpida a 7,4 Kw (durant la nit a 3 Kw)

-Màxim 4 vehicles a la vegada

-Monofàsic / AC

-2 connectors (1 Mennekes, 1 Schuko-domèstic) (Cal portar mànega)

-Càrrega completa d'un vehicle de 24 Kw en 4h (durant la nit en 8h)

-Càrrega gratuïta compatible amb l'APP APARCAR, targetes adherides a l'ICAEN, APP APARCAR, APP ETECNIC, clauer ELECTROMAPS.

 

Què és un vehicle elèctric?

Tenen la consideració de vehicles elèctrics aquells propulsats exclusivament amb energia elèctrica. Els cotxes de propulsió híbrida no endollables o que utilitzen altres tipus de combustibles fòssils no tenen la consideració d'elèctrics.

app_VE

Què és APARCAR App?

APARCAR App és una aplicació on l'usuari, un cop registrat, té accés per a poder recarregar els seus vehicles elèctrics a les estacions de recàrrega situades a la via pública de Cambrils. Aquesta aplicació també serveix per fer el pagament virtual de l'estacionament regulat de Cambrils, Reus, Tarragona, Valls, Salou, Montblan, Vila-Seca i Girona.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Instruccions d’ús de les estacions de càrrega de vehicles elèctrics:

  1. Comprovar que l'estació es troba en estat espera vehicle, mostrant la figura del vehicle elèctric en la seva pantalla.
  2. Iniciar l'APP APARCAR i seleccionar Vehicle Elèctric. Seleccionar el vehicle, endollar el cable i capturar QR que trobareu al punt de càrrega i iniciar la càrrega. Al mateix temps i de forma automàtica, s'inicia un tiquet d'estacionament regulat (zona blava). La càrrega elèctrica es gratuïta però al trobar-se en zona d'estacionament regulat cal treure el tiquet d'estacionament obligatori.

Si la presa seleccionada és la del connector en Mode 1 (Schuko), col·locar el cable de manera que aquest surti per l'orifici situat en la part central inferior del receptacle, permetent un tancament complet de la tapa.

En produir-se el tancament complet de la tapa, l'estació procedirà al seu bloqueig i iniciarà el subministrament d'energia, passant a l'estat càrrega.

Fi del procés de càrrega
Per concloure el cicle de càrrega, obrir l'app i finalitzar la càrrega. L'estació interromp el subministrament elèctric i desbloqueja la tapa del receptacle o el connector. Extreure el connector. L'estació bloquejarà la tapa i passarà de nou a l'estat espera vehicle. També finalitzarà el tiquet virtual d'estacionament regulat.

Pèrdua de subministrament
L'estació disposa d'una alimentació auxiliar que permet mantenir la funcionalitat  bàsica d'aquesta davant pèrdues de subministrament elèctric.

Davant aquesta situació, l'estació indica l'anomalia per en la pantalla:

“ALIMENTACIÓ INTERROMPUDA.
Identifiqui's per desbloquejar la tapa”

Si la pèrdua de subministrament es produeix durant la càrrega, l'estació mantindrà el bloqueig del connector fins a nova identificació. Després d'identificar-se, alliberarà la tapa permetent l'extracció del connector i es procedirà a l'apagat de l'estació.


XARXA PUNTS DE RECÀRREGA ELÈCTRICA