APARCAM SLM, gestiona el dipòsit municipal de vehicles, situat a l'avinguda del sol, 67.

Recuperació de vehicles retirats per la grua

Per recuperar un vehicle del dipòsit municipal cal presentar el DNI i fer el pagament de la taxa de retirada de vehicle de la via pública, es pot fer en metàl·lic o amb les targetes VISA, T6000, American Express i Master Card.

Servei 24h. De dilluns a divendres de 7h a 16h presentant-se a les oficines i de 16h a 7h, caps de setmana i festius prèvia trucada al 662 965 771.

Taxes 2023:

Bicicletes

  • Servei de grua .................... 26,45 €
  • Estada diària al dipòsit .......  2,69 €

 

Motocicletes

  • Servei de grua ..................... 52,07 €
  • Estada diària al dipòsit ........  5,37 €

 

Vehicles (-2.000kg.)

  • Servei de grua ....................113,22 €
  • Estada diària al dipòsit.......  11,16 €

 

Vehicles (+2.000kg.)

  • Servei de grua ....................163,64 €
  • Estada diària al dipòsit .....   17,36 €

 

Quan la retirada o el lliurament del vehicle es faci entre les 22 i les 7 hores, caldrà aplicar als preus anteriors un increment d’un 30% sobre l’import del  concepte de retirada per raó de l’increment de cost per realitzar el servei en horari nocturn.


>> Ordenança municipal núm. 11. Reguladora de la taxa per la immobilització, retirada i dipòsit de vehicles