Tarifa Resident

Els Residents o empreses de Cambrils disposen d'un descompte del 75% en l'estacionament regulat de Cambrils. Per gaudir d'aquest descompte, cal complir les tres condicions i automàticament ja podran gaudir de la tarifa resident / empresa.

Condicions per a tarifa de vehicle Resident / Empresa per a l'any 2024

· Estar al corrent de les quotes corresponent de l'impost de circulació a Cambrils. En cas de vehicle de Renting o Leasing, presentar un contracte per duració superior a 12 mesos.
· El titular del vehicle ha d'estar empadronat o tenir la raó social a Cambrils.
· No tenir cap tipus de deute amb l'Ajuntament de Cambrils.

*En cas d'adquirir un vehicle nou cal regularitzar l'alta a l'OAC

Com obtenir el tiquet amb tarifa de vehicle resident?

· Al parquímetre cal prémer el botó groc per seleccionar la tarifa de vehicle resident.
· L'aplicació de pagament per mòbil APARCAR APP, ja detecta automàticament si el vehicle introduït li correspon la tarifa de vehicle resident o no.

Ompliu les dades per comprovar si el seu vehicle compleix les condicions per gaudir la tarifa de vehicle resident / empresa.
En el cas que no compleixi les condicions consulti a l'OAC (Oficina d'Atenció al Ciutadà) 977 79 45 79

Abonament Empresa

Les empreses de Cambrils poden sol·licitar un abonament per tot l'any per a poder estacionar en l'aparcament regulat de Cambrils. El cost d'aquest abonament és de 125 €.

Pot omplir la sol·licitud AQUÍ o es pot obtenir a les oficines d’APARCAM, complint les condicions de resident/empresa i aportant la següent documentació:

· DNI.
· Acreditació del domicili a Cambrils.
· Alta d'IAE (model 036 o model 037).
· Declaració Responsable (model adjunt a l’enllaç)
· En cas de lísing o rènting: documentació relativa al vehicle.

Un cop comprovat el compliment de l’aportació de la documentació corresponent, APARCAM procedirà a realitzar una inspecció directa de la immobilització i rotació dels vehicles destinats a l’activitat a fi de determinar la justificació de l’abonament en base a l’activitat real del vehicle respecte l’activitat empresarial/professional; en base al mateix es concedirà o no l’abonament.