Ajuntament de Cambrils
Ajuntament de Cambrils
El port de Cambrils
El far vermell
Torre del Port de Cambrils
Esteu aquí: Inici / Cambrils / Ajuntament / Ple municipal / Comissions informatives

Comissions informatives

Comissions Informatives

Les comissions informatives són òrgans complementaris de l’Ajuntament que tenen per funció l’estudi, l’informe o la consulta dels assumptes que hagin de ser sotmesos a coneixement del Ple Municipal o de la Junta de Govern Local quan actuï per delegació o desconcentració d’aquest, així com el seguiment de la gestió de l’alcalde/essa, la Junta de Govern Local i els/les regidors/es que ostentin delegacions o competències desconcentrades, sense perjudici de les competències de control que corresponen al Ple.

Aquestes comissions seran consultades en tots els assumptes que corresponguin a l’Ajuntament en Ple, excepte en el cas de mocions de l’Alcaldia, o si s’escau a la Junta de Govern Local, llevat quan hagin d’adoptar-se acords declarats urgents o la sessió es convoqui amb aquest caràcter. El ritme de reunions de les comissions informatives mai no serà inferior a una sessió mensual.

L’alcalde/essa i la Junta de Govern Local podran demanar informe i assessorament de la comissió informativa abans de l’adopció de qualsevol acord. (ROM_art. 130)

Comissions Informatives:

  • Educació, Polítiques actives d’ocupació i Recursos Humans. President delegat: Sr. Alejandro García Muñoz
  • Cultura i Festes. Presidenta delegada: Sra. Cinta Ballesté
  • Govern Obert i Contractació. President delegat: Sr. Eduard Pellicer
  • Benestar, Drets socials i Salut. Presidenta delegada: Sra. Hélène Arcelin
  • Hisenda . President delegat: Sr. Jaume Gila Prieto
  • Serveis, Medi Ambient i Protecció ciutadana. President delegat: Sr. Josep Lluís Abella
  • Projecció exterior i Turisme. Presidenta delegada: Sra. Marta Borràs
  • Promoció econòmica, Participació ciutadana i Cooperació. President delegat: Sr. Oliver Klein
  • Urbanisme, Obra pública i Activitats. President delegat: Sr. Enric Daza
  • Joventut i Esports. Presidenta delegada: Sra. Natalia Pleguezuelos

Ajuntament de Cambils
Plaça de l'Ajuntament 4, 43850 Cambrils (Tarragona)
Tel. 977 794 579

Conforme amb:
HTML 5 | CSS 3.0
W3C WAI-AA

Projecte desenvolupat per SEMIC Internet