Personal eventual de l'ajuntament de Cambrils

  • Cap de gabinet, el Sr. Josep M. Bonet Rius
  • Gerent del Patronat de Turisme, la Sra. Amèlia Rico.
  • Gerent del Museu d'Història, el Sr. Gerard Matí Estrada.

A continuació trobarà els respectius CV i les retribucions.