Ajuntament de Cambrils
Ajuntament de Cambrils
Servei d'orientació educatiu i professional - SOEP
Formació municipal
Centre de formació l'Estudi
Esteu aquí: Inici / Ocupació / Formació / Formació Professionalitzadora / Condicions per la matrícula

Condicions per la matrícula

Condicions, documentació requerida per la matriculació als cursos de Formació professionalitzadora

 CONDICIONS PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

- Cada curs té un nombre de places limitades que es cobriran seguint l’ordre rigorós d’inscripció.

- Cada curs es portarà a terme sempre que hi hagi un nombre mínim d'alumnes matriculats.

 

- MATRÍCULA:

 1. Totes les persones interessades han de fer la matrícula sense reserva.

 2. La matrícula pot ser realitzada per una altra persona.

 3. Es poden fer matrícules on quedi constància que el pagament el fa una empresa.

 4. La matrícula és nominativa, intransferible i per a un curs en concret.

 

- REQUISITS: tenir més de 16 anys (per als menors de 18 anys cal autorització de la mare/pare o tutors)

 

- DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA: per lliurar-la en el mateix moment de la matrícula, és necessari que estigui VIGENT en la data de matriculació:

 

Per tal de justificar que s’és aturat/ada cal presentar qualsevol d’aquests documents:

 • Targeta de l’OTG/INEM 

 • Justificant de cobrament de la prestació d’atur 

 

Per tal de justificar que s’és pensionista: persones jubilades, amb discapacitat, etc, cal presentar qualsevol d’aquests documents:

 

 • Document on es notifica el dret a la pensió

 • Justificant de cobrament de la pensió

 

- En els CURSOS DE MANIPULADOR/A D’ALIMENTS una vegada fet efectiu l’import de matriculació per a un grup determinat, no es pot canviar de grup.

- En el CURS DE MONITOR/A DE MENJADOR les pràctiques es realitzen en empreses de Cambrils.

 

 - IMPORT I TERMINI PAGAMENT DE LA MATRÍCULA:

 • L’import de la matrícula per a persones aturades és el 50% del preu de la matrícula general.

 • Les persones pensionistes gaudiran d’un 10% de descompte sobre el preu de matrícula general.

 • TERMINI PAGAMENT: El pagament de la matrícula, es pot fer via web, o en efectiu en el termini de 5 dies des de la data d'aquest document al terminal electrònic de l'entrada de l'OAC i a qualsevol de les oficines bancàries de Caixabank, CatalunyaCaixa i BBVA. En cas que no es respecti el termini, la matrícula serà anul·lada

    La matrícula només es vàlida en el cas que s’hagi formalitzat el pagament.

No es pot assistir al curs sense haver pagat la matrícula corresponent.

El primer dia d’activitat, caldrà portar el comprovant conforme s’ha fet el pagament al banc.

DEVOLUCIONS: L’import de matriculació no serà retornat llevat que el curs no es dugui a terme en les dates i horaris estipulats o en cas de malaltia greu de la persona matriculada, sempre i quan es justifiqui. Per a la resta de supòsits, aquests es valoraran individualment i els serà d’aplicació la decisió que s’aprovi en cada cas per resolució del regidor/a competent.

- CANVIS O ANUL·LACIONS:

 • L’Ajuntament de Cambrils es reserva el dret d’anul·lar un curs, o fer algun canvi d’horari, lloc o professorat.

 • Una vegada iniciat el curs, es recuperaran les hores de les classes que, a causa d’imprevistos, s’hagin pogut anul·lar momentàniament.

- DOCUMENT ACREDITATIU:

 • ASSISTÈNCIA: els alumnes rebran un document d’assistència quan hagin assistit com a mínim al 80% de les hores del curs.

 • ASSISTÈNCIA I APROFITAMENT: en cas que s’hagi assistit al 80% de les hores totals dels curs, el valor d’aprofitament l’atorgarà el/la formador/a en cada alumne/a en concret.

 • LES FALTES D’ASSISTÈNCIA COMPTARAN COM A TALS AMB INDEPENDÈNCIA QUE L’ABSÈNCIA A CLASSE DE L’ALUMNE ESTIGUI JUSTIFICADA O NO.

   

- PROVA DE NIVELL: En el cas de cursos amb diferents nivells o de nivell avançat, l’alumnat haurà de passar un test per accedir-hi. Els antics alumnes hi podran accedir directament sempre que hagin superat el curs de nivell inicial. NO S'ADMETRAN CANVIS DE NIVELL, un cop feta efectiva la matrícula.

- LLOC DE REALITZACIÓ DELS CURSOS: l’estipulat a la guia formativa. En cas de canvi, es comunicarà en el moment de la matriculació o, abans que comenci el curs, s’informarà a l’alumnat del lloc de la realització del curs.

 - LLENGUA DELS CURSOS: la llengua normalment emprada serà el català.

 

NORMES DE L’AULA

 • No es permet menjar ni fumar a l’aula

 • S’han d’apagar els telèfons mòbils a dins l’aula

 • S’han de respectar el material i les instal·lacions

 

INFORMACIÓ

 • OAC (OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA). Tel. 010 - 977 794 579 / Fax: 977 794 572

 • Departament de Polítiques Actives d'Ocupació de l’Ajuntament de Cambrils. Tel. 977 307 401

 • Pàgina web: http://www.cambrils.cat/ A/e: ens@cambrils.cat

Comparteix
Àrea d'Ocupació Av. Horta Sta. Maria, 14 43850 Cambrils T. 977 307 401 F. 977 794 572

Conforme amb:
HTML 5 | CSS 3.0
W3C WAI-AA

Projecte desenvolupat per SEMIC Internet