Ajuntament de Cambrils
Ajuntament de Cambrils
Escola d'Adults
Esteu aquí: Inici / escoladults / L'Escola / PROTECCIÓ DE DADES

PROTECCIÓ DE DADES

INFORMACIÓ ADDICIONAL I DETALLADA DEL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS PER PART DEL CMFA ROSA DELS VENTS DE CAMBRILS.

Qui és el responsable del tractament de les dades
Identitat:
CMFA Rosa dels Vents - Departament d'Ensenyament de l'Ajuntament de Cambrils.
Adreça postal: Edifici Ateneu Juvenil i Centre de Formació l’Estudi.
Avinguda Horta de Santa Maria, 14, 3er pis - 43850 Cambrils.
Telèfon: 977 36 13 50
Adreça electrònica: eadults@cambrils.cat

  • Amb quina finalitat tractem les dades

Per tramitar i resoldre els processos d’admissió dels alumnes. També per gestionar l’acció educativa, l’orientació acadèmica i professional; l’acció tutorial i de comunicació amb les famílies, l’avaluació objectiva del rendiment escolar; el compromís dels alumnes i les famílies en el procés educatiu, i l’accés als serveis digitals i telemàtics del Centre.

  • Quan de temps conservem les dades

Les dades de l’expedient acadèmic es conserven de forma permanent.

  • Quina és la legitimació per al tractament de les dades

Tractem les vostres dades personals en missió d’interès públic i en l’exercici de poders públics, d’acord amb la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa; la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, i la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.

  • A quins destinataris comunicarem les dades

Administració educativa de la Generalitat de Catalunya per a tasques de registre de títols acadèmics, d'acord amb la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa; la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació, i la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.
No se cediran les dades personals a tercers, llevat que hi obligui la normativa aplicable, o ho hàgiu consentit prèviament.

  • Quins són els drets de les persones interessades i com es poden exercir

Quins són els vostres drets:
Teniu dret a obtenir informació sobre si al CMFA Rosa dels Vents estem tractant dades personals que us concerneixen, o no.
Com a persones interessades, teniu dret a accedir a les vostres dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les quals es van recollir.
Podeu sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades d'acord amb les condicions establertes a l'article 18 del RGPD. En aquest cas, únicament tractarem les vostres dades per exercir o defensar reclamacions o en cas de protecció dels drets d'una altra persona física o jurídica o per raons d'interès públic important.
En determinades circumstàncies, podeu oposar-vos, motivant la vostra sol·licitud, al tractament de les vostres dades personals.

Com podeu exercir els drets:
Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de limitació, adreçant una sol·licitud o instància dirigida a l’Oficina d’Atenció el Ciutadà (OAC) de l’Ajuntament de Cambrils (Plaça de l’Ajuntament, 4 - 43850 Cambrils), o  a la secretaria del  CMFA Rosa dels Vents (Edifici Ateneu Juvenil-Centre de Formació l’Estudi. Avda. Horta de Santa Maria, 14, 3er pis-43850 Cambrils), indicant clarament a la vostra sol·licitud quin o quins drets exerciu.

Quines vies de reclamació hi ha:
Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Més informació sobre els drets de les persones interessades:
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/drets/drets_dacces_rectificacio_cancellacio_i_oposicio_drets_arco/

Comparteix
Escola d'Adults Rosa dels Vents Av. Horta de Santa Maria, 14, 3r.pis 43850 - Cambrils Telèfon: 977 36 13 50

Conforme amb:
HTML 5 | CSS 3.0
W3C WAI-AA

Projecte desenvolupat per SEMIC Internet