Ajuntament de Cambrils
Ajuntament de Cambrils
Escola d'Adults
Esteu aquí: Inici / escoladults / L'Escola

L'Escola

On som

El Centre Municipal de Formació d’Adults Rosa dels Vents es troba situat al 3er pis del Centre de Formació l’Estudi-Ateneu Juvenil, a l’Avda Horta de Santa Maria, 14 de Cambrils.

Per realitzar les seves activitats el Centre disposa de diverses aules amb projectors i connexió a Internet, aules d’informàtica i d’estudi.

Edifici de l'Ateneu

Comparteix

Contacte

CMFA Rosa dels Vents
Edifici de l'Ateneu Juvenil i centre de formació l'Estudi
Av. Horta de Sta. Maria, 14, 3r.pis
43850 - Cambrils

Telèfon: 977.36.13.50
Enviar un correu-e per a demanar més informació

Horari d'atenció al públic de la secretaria:
- dilluns, de 09:30 a 13:30 i de 16:30 a 18:30 h
- dimarts, de 09:30 a 13:30 i de 16:30 a 18:30 h
- dimecres, de 09:30 a 13:30 i de 16:30 a 18:30 h
- dijous, de 09:30 a 13:30 h
- divendres, de 09:30 a 13:30 h

Horari d'informació i orientació escolar:
- dilluns, de 10:00 a 12:00 h
- dijous, de 17:00 a 18:00 h

Comparteix

Presentació

El Centre Municipal de Formació d’Adults Rosa dels Vents és un centre educatiu públic municipal, que depèn del Departament d’Ensenyament i Ocupació de l’Ajuntament de Cambrils.

El centre va iniciar la seva activitat el curs 1981-82 amb l’ensenyament del graduat escolar, i al llarg dels anys ha anat ampliant la seva oferta educativa i adaptant-la a les normatives d’educació vigents, fins a esdevenir, actualment, la referència de la formació d’adults de Cambrils i els municipis de la seva àrea d’influència.

Durant els primers anys només s’impartia l’antic títol del graduat escolar en instal·lacions de diversos centres educatius de la població. A partir de l’any 1997, la Generalitat de Catalunya autoritza oficialment l’obertura del centre per impartir els cicles de formació instrumental i formació bàsica. Més endavant, l’any 1999, s’imparteix un curs per preparar-se a les proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà i, a l’any 2001, a les proves d’accés a grau superior. A partir de l’any 2003, el centre es trasllada al Centre Cultural i Ocupacional de Cambrils i s’amplia l’oferta amb els ensenyaments inicials. L’any 2006 el centre rep l’autorització de la Generalitat de Catalunya per impartir el curs per a obtenir el Graduat d’Educació Secundària per a Adults. Finalment, l’any 2011, el centre es trasllada a la seva ubicació actual, el Centre de Formació l’Estudi, i es continua ampliant i consolidant la seva oferta formativa.

Comparteix

Òrgans de Govern

Els òrgans de govern unipersonals del Centre són el director o directora, el o la cap d’estudis i el o la secretària, que constitueixen l’equip directiu.

Els òrgans de govern col·legiats del centre són el Consell escolar del Centre i el Claustre de professors i de professores.

El Consell Escolar del Centre és l’òrgan de participació en el control i la gestió de la comunitat escolar en el govern del Centre, i l’òrgan de programació, seguiment i avaluació general de les seves activitats.

El Consell Escolar de Centre està compost pels següents membres:
a) El director o la directora del Centre, que n’és el president o la presidenta.
b) El cap o la cap d’estudis.
c)  El regidor/a del Departament d’Ensenyament i Ocupació de l'Ajuntament de Cambrils.
d)  2 membres del professorat elegits pel Claustre de professors/es.
e)  2 representants dels alumnes elegits entre ells i elles.
f)  Un representant del personal d’administració i serveis del Centre.
g) El secretari o secretària del Centre, que actua de secretari o secretària del Consell, amb veu i sense vot.
h) El cap o la cap del Departament d’Ensenyament i Ocupació de l’Ajuntament de Cambrils (DEPAO), amb veu i sense vot.

El Claustre de professors/es és l’òrgan propi de participació en la gestió i la planificació educativa del Centre. Està integrat per la totalitat dels/les professors/es que hi presten serveis i el presideix el director o la directora.

Com a membres del Claustre de professors/es, seran electors i elegibles en les eleccions de representants del professorat al Consell Escolar del Centre.

Comparteix

PROTECCIÓ DE DADES

INFORMACIÓ ADDICIONAL I DETALLADA DEL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS PER PART DEL CMFA ROSA DELS VENTS DE CAMBRILS.

Qui és el responsable del tractament de les dades
Identitat:
CMFA Rosa dels Vents - Departament d'Ensenyament de l'Ajuntament de Cambrils.
Adreça postal: Edifici Ateneu Juvenil i Centre de Formació l’Estudi.
Avinguda Horta de Santa Maria, 14, 3er pis - 43850 Cambrils.
Telèfon: 977 36 13 50
Adreça electrònica: eadults@cambrils.cat

  • Amb quina finalitat tractem les dades

Per tramitar i resoldre els processos d’admissió dels alumnes. També per gestionar l’acció educativa, l’orientació acadèmica i professional; l’acció tutorial i de comunicació amb les famílies, l’avaluació objectiva del rendiment escolar; el compromís dels alumnes i les famílies en el procés educatiu, i l’accés als serveis digitals i telemàtics del Centre.

  • Quan de temps conservem les dades

Les dades de l’expedient acadèmic es conserven de forma permanent.

  • Quina és la legitimació per al tractament de les dades

Tractem les vostres dades personals en missió d’interès públic i en l’exercici de poders públics, d’acord amb la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa; la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, i la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.

  • A quins destinataris comunicarem les dades

Administració educativa de la Generalitat de Catalunya per a tasques de registre de títols acadèmics, d'acord amb la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa; la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació, i la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.
No se cediran les dades personals a tercers, llevat que hi obligui la normativa aplicable, o ho hàgiu consentit prèviament.

  • Quins són els drets de les persones interessades i com es poden exercir

Quins són els vostres drets:
Teniu dret a obtenir informació sobre si al CMFA Rosa dels Vents estem tractant dades personals que us concerneixen, o no.
Com a persones interessades, teniu dret a accedir a les vostres dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les quals es van recollir.
Podeu sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades d'acord amb les condicions establertes a l'article 18 del RGPD. En aquest cas, únicament tractarem les vostres dades per exercir o defensar reclamacions o en cas de protecció dels drets d'una altra persona física o jurídica o per raons d'interès públic important.
En determinades circumstàncies, podeu oposar-vos, motivant la vostra sol·licitud, al tractament de les vostres dades personals.

Com podeu exercir els drets:
Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de limitació, adreçant una sol·licitud o instància dirigida a l’Oficina d’Atenció el Ciutadà (OAC) de l’Ajuntament de Cambrils (Plaça de l’Ajuntament, 4 - 43850 Cambrils), o  a la secretaria del  CMFA Rosa dels Vents (Edifici Ateneu Juvenil-Centre de Formació l’Estudi. Avda. Horta de Santa Maria, 14, 3er pis-43850 Cambrils), indicant clarament a la vostra sol·licitud quin o quins drets exerciu.

Quines vies de reclamació hi ha:
Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Més informació sobre els drets de les persones interessades:
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/drets/drets_dacces_rectificacio_cancellacio_i_oposicio_drets_arco/

Comparteix
Comparteix
Escola d'Adults Rosa dels Vents Av. Horta de Santa Maria, 14, 3r.pis 43850 - Cambrils Telèfon: 977 36 13 50

Conforme amb:
HTML 5 | CSS 3.0
W3C WAI-AA

Projecte desenvolupat per SEMIC Internet