Ajuntament de Cambrils
Ajuntament de Cambrils
El port de Cambrils
El far vermell
Torre del Port de Cambrils
Esteu aquí: Inici / Cambrils / Serveis / Centres cívics / Centre Cívic Vilafortuny

Centre Cívic Vilafortuny

Centre Vilafortuny

 

Dels diferents models de gestió de les actuacions a desenvolupar en el centre cívic:
 Autogestió
 Cogestió
 Gestió municipal
 Gestió externalitzada

S'opta per la cogestió, que tot i necessitar uns bons mecanismes de coordinació perquè implica una corresponsabilitat entre l'administració i les entitats, és un model adient a la creació i capacitació de capital social.

Si s'estableixen les condicions mínimes de partida a través d'un reglament àgil de funcionament i organització permet un òptim aprenentatge social i participatiu perquè Cambrils vagi consolidant una a fer una ciutadania activa a través del que s'anomena: enfortiment del capital social. La participació ciutadana té una capacitat educativa i sensibilitzadora de la pròpia ciutadania i les institucions.

Per a la gestió del CC de Vilafortuny es crearà un Consell de Centre format per representants de l'ajuntament i de les entitats amb incidència en el barri de Vilafortuny , tal i com disposa el reglament per a la cessió a entitats socials de l'ús estable d'espais municipals i normes d'organització.

En l'àmbit territorial de Vilafortuny es disposa del Consell de Barri de les urbanitzacions de Vilafortuny, essent un òrgan de participació ciutadana que articula la participació de forma reglada i organitzada i serveix de marc estable i permanent per a la informació, la consulta i la deliberació.

El Consell de Barri està format per:
 President: Regidora de Barri de les Urbanitzacions de Vilafortuny
 Vicepresident 1: President , a elegir entre els membres
 Vicepresident 2: Regidor de Participació Ciutadana
 Vocals:
 3 membres de les associacions de Veïns de l'àmbit territorial definit
 Fins a 4 representants del conjunt d'associacions que pugui actuar en l'àmbit territorial del Consell i que tingui presència activa en la zona:
- 1 representant per les associacions culturals
- 1 representant per les associacions de dones
- 1 representant per les entitats de cooperació i solidaritat
- 1 representant per les AMPA's
 2 persones a títol individual escollides aleatòriament d'entre una llista d'inscripció voluntària
 1 representant dels grups polítics a l'oposició, elegit entre ells
 Podran participar en el consell, amb veu però sense vot, tècnics municipals o d'altres administracions i experts, quan ho requereixin els temes que es tractin
 Secretari: El Secretari de l'Ajuntament, o qui actuï per delegació .

D'aquest Consell de Barri es crearà una comissió que serà el Consell de Centre del Centre Cívic de Vilafortuny

Per a l'operativitat i presa de decisions d'aquesta comissió, d'aquest Consell de Centre el nombre de membres que el formaran es farà en base a criteris de representació i rotativitat. D'aquesta manera es promou la capacitat d'organització dels interessos col•lectius.

Es redactarà i s'aprovarà una autorització de l'ús estable del centre cívic de Vilafortuny al Consell de Centre.

Comparteix
Ajuntament de Cambrils
Plaça de l'Ajuntament 4, 43850 Cambrils (Tarragona)
Tel. 977 794 579

Conforme amb:
HTML 5 | CSS 3.0
W3C WAI-AA

Projecte desenvolupat per SEMIC Internet