Ajuntament de Cambrils
Ajuntament de Cambrils
El port de Cambrils
El far vermell
Torre del Port de Cambrils
Esteu aquí: Inici / Cambrils / Serveis / Activitats i Establiments / Habitatges d'ús turístic

Habitatges d'ús turístic

Habitatges d'ús turístic

Comunicacions activitat habitatge d'ús turístic

Cal comunicar l'alta, la baixa i les modificacions dels habitatges que es destinen a l'activitat de lloguer turístic.

Informació tràmit:

Habitatge d'ús turístic és aquell l'ús del qual els propietaris, amb l'autorització de l'administració competent, cedeixen a tercers en condicions d'immediata disponibilitat per a una estada de temporada, en règim de lloguer o sota qualsevol altra forma que impliqui contraprestació econòmica. Els cessionaris no poden convertir l'habitatge en llur domicili principal ni secundari.

Els habitatges d'ús turístic se cedeixen unitàriament, en la seva totalitat. No se'n permet la cessió de forma segregada.
Als efectes d'aquest Decret es considera estada de temporada tota ocupació de l'habitatge per un període de temps continu igual o inferior a tres mesos.
Estan sotmesos a l'àmbit d'aplicació d'aquest Decret tots els habitatges que se cedeixin a tercers de forma reiterada, dues o més vegades a l'any i per un període màxim de 31 dies.

Règim jurídic i comunicació

El propietari o propietària de l'habitatge ha de facilitar a usuaris, veïns i administracions competents un telèfon de contacte, propi o d'una tercera persona que pugui atendre de manera immediata incidències relatives a l'activitat d'habitatge d'ús turístic.

La persona titular de la propietat o, si s'escau, la persona intermediària, ha de garantir un servei d'assistència i manteniment de l'habitatge.

Tots els habitatges d'ús turístic han de disposar de fulls oficials de reclamació/denúncia de l'òrgan competent en matèria de consum de la Generalitat.

Els ajuntaments han de trametre a la Generalitat les altes d'habitatges d'ús turístic existents en el seu terme, així com les baixes produïdes i les modificacions que es produeixen, per tal que siguin incorporades al Registre de Turisme de Catalunya (RTC).

La Generalitat de Catalunya notifica el número de registre RTC a la persona propietària i a l'Ajuntament.

El número de registre RTC es necessita per ingressar la taxa turística.

Tràmit previ necessari

  • Obtenir la cèdul·la d'habitabilitat de la Generalitat de Catalunya.

 

Termini de resolució: 15 dies.

Documentació:

- Comunicació degudament emplenada.
- Còpia del DNI/CIF/NIE de la persona que comunica.
- Còpia del DNI/CIF/NIE del representant legal o intermediari acreditat.
- Cèdul·la d'habitabilitat de l'habitatge -vigent-.
- Document acreditatiu de la referència cadastral.

Podeu descarregar-vos els models relacionats a la seu electrònica de l'Ajuntament de Cambrils.

Comparteix
Ajuntament de Cambrils
Plaça de l'Ajuntament 4, 43850 Cambrils (Tarragona)
Tel. 977 794 579

Conforme amb:
HTML 5 | CSS 3.0
W3C WAI-AA

Projecte desenvolupat per SEMIC Internet