Ajuntament de Cambrils
Ajuntament de Cambrils
El port de Cambrils
El far vermell
Torre del Port de Cambrils
Esteu aquí: Inici / Cambrils / Ajuntament / Informació Econòmica / Serveis econòmics / Pagament d'impostos / Pla Especial de Pagaments

Pla Especial de Pagaments

Per pagar de manera fraccionada els tributs de caràcter períodic

Si esteu interessats en pagar de manera fraccionada els tributs de caràcter periòdic de l'exercici següent, podeu acollir-vos al "Pla Especial de Pagament". Aquest pagament es realitzarà en sis quotes mensuals i fins a 2 de regularització sense interessos. S'ha de sol·licitar expressament a l'Oficina d'Atenció Ciutadana del 15 de juny al 30 de novembre.

Quins tributs es poden fraccionar?

Els rebuts que s’incloguin al vostre Pla Especial de Pagament seran tots els que vareu pagar l’any anterior que formessin part del padró. El Pla especial de pagament s’aplica als rebuts de caràcter periòdic dels tributs següents:

  • Taxa de guals
  • Taxa d’escombraries
  • Impost sobre béns immobles
  • Impost sobre vehicles de tracció mecànica
  • Impost sobre activitats econòmiques

 

Quan ho puc demanar?

Per poder-vos acollir al pagament fraccionat, heu de sol·licitar-ho entre els dies 15 de juny i 30 de novembre de l’exercici anterior al qual s’hagi d’aplicar el Pla especial de pagaments, adreçant-vos a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Cambrils, telemàticament a través de l'Oficina Virtual de Tràmits de la pàgina web de l’Ajuntament de Cambrils (es requereix signatura electrònica) o per correu ordinari.

Qui ho pot demanar

La sol·licitud només la podrà presentar el titular del rebut. En altre cas, cal acreditar la representació i aportar fotocòpia del document d’identitat del titular del rebut.

Puc demanar el Pla Especial de Pagament i a la vegada tenir deutes amb l’Ajuntament?

No. El titular dels rebuts no pot mantenir cap deute pendent en via executiva, sempre que no s’hagi acordat el seu fraccionament, ajornament o suspensió i es compleixin els terminis concedits.

Import mínim per sol·licitar-lo

La suma de tots els tributs no podrà ser inferior a 180 €.

Com faig el pagament?

A la sol·licitud del Pla Especial de Pagament heu d’indicar un número de compte. Si el canvieu després de fer la sol·licitud ho haureu de comunicar.

Quan començo a pagar?

El dia 1 de febrer es passarà la primera quota pel vostre número de compte. Us recomanem que proveïu de fons el vostre compte corrent abans del dia 1 de cada mes.

Quantes quotes hi ha?

Són sis quotes mensuals. Es basen en un càlcul estimatiu sobre l’import dels tributs de l’any anterior, actualitzat amb el coeficient d’increment dels tributs degudament aprovat.

Hi ha fins a dues quotes més de regularització.

Marc legal 

Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació (art. 93)

 

Termini de resolució:

Immediat

 

Documentació:

Si el contribuent és una persona física:
- Document d’identitat original del sol·licitant.
- Atorgament de representació, si és el cas.
 

Si el contribuent és una empresa i autoritza una persona física a realitzar el tràmit:
- Autorització de l’empresa, amb les seves dades, segell de l’empresa i signatura i còpia del DNI d’una persona amb poders.
- Còpia de l’escriptura de poders o de constitució de la societat, per tal comprovar que la persona que signa té poders.
- Autorització vers la persona que ve a l’OAC a realitzar el tràmit, amb còpia del seu DNI.

Sempre: número de compte bancari.

 

Comparteix
Ajuntament de Cambrils
Plaça de l'Ajuntament 4, 43850 Cambrils (Tarragona)
Tel. 977 794 579

Conforme amb:
HTML 5 | CSS 3.0
W3C WAI-AA

Projecte desenvolupat per SEMIC Internet